La Diputació col·laborarà amb l’Institut Valencià d’Edificació dins el projecte europeu ALDREN

596

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València continua col·laborant amb l’Institut Valencià d’Edificació (IVE), dins els projectes ALDREN i SHERPA del programa europeu Interreg-MED. En aquesta línia, el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha mantingut una reunió amb Vera Valero, coordinadora local del projecte SHERPA i Carlos Espigares, coordinador local del projecte ALDREN, per tal d’avaluar l’aconseguit i aprofitar sinèrgies amb altes projectes.

Allí s’ha avançat en la subscripció d’un acord de col·laboració entre la Diputació de València i l’IVE per a treballar en el projecte ALDREN. Aquest projecte de la CEE està liderat per l’IVE i té per objecte donar suport a iniciatives en matèria de renovació d’edificis en temes d’eficiència energètica. La Diputació, entre altres aspectes, aportarà les dades dels seus edificis.

L’objectiu principal d’ALDREN és promoure i aconseguir majors nivells de renovació i qualitat constructiva, promovent la rehabilitació integral d’edificis, assumint les barreres dels mercats i preparant el sector de la construcció per a la inversió. A més de definir una certificació energètica per a edificis terciaris (principalment oficines i hotels) comú per a tota la UE. L’experiència pilot en permetrà obtenir un historial de l’edifici, a més d’un full de ruta, per a convertir-lo en un edifici de consum quasi nul.

Eixos resultats, a més de permetre escometre futures accions de millora de l’eficiència energètica dels edificis, contribueixen, dins de l’àmbit d’actuació del projecte SHERPA, a generar coneixement i intercanviar-lo amb la resta d’actors implicats, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels edificis i complir amb la Directiva UE 2018/844 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2019 per la qual es modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis i la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica. La finalitat és aconseguir la descarbonització dels edificis abans del 2050.

A més, per tal d’aprofitar sinergies amb altres projectes del programa Interreg-MEG, es va a incloure l’edifici d’Oficines del Carrer del Mar com a experiència pilot del projecte ALDREN.

Projecte SHERPA

A més, l’IVE ha fet entrega dels resultats de les auditories dels tres edificis amb els que la Diputació de València ha participat en el projecte SHERPA: les oficines del carrer la Mar, l’Arxiu Provincial i el Centre Ocupacional de la Diputació.

El Projecte europeu SHERPA té com a objectiu la capacitació del personal de les administracions públiques de l’àrea MED per a preparar i desenvolupar projectes de renovació energètica d’edificis de propietat i ús de les administracions públiques, a fi de millorar les seues prestacions
energètiques i disminuir els seus consums (tant en termes energètics com a monetaris).

Per a aconseguir aquest objectiu, SHERPA planteja elaborar una fase de proves on s’aplique el mètode que planteja el projecte, incloent formació pràctica sobre projectes de renovació energètica en edificis reals, la qual cosa implica la selecció, preparació i desenvolupament, fins a la fase de projecte executiu, de 100 processos de renovació energètica d’edificis seleccionats de les administracions publiques implicades.

En el cas concret de la Comunitat Valenciana s’han seleccionada 14 edificis a escala regional, sobre els quals realitzar un estudi de renovació energètica (i en el cas que no ho tinga l’obtenció del Certificat d’Eficiència Energètica), amb la participació, de la Diputació de València, a més de la Conselleria d’Educació, la Conselleria de Sanitat i la Diputació d’Alacant.

Finalment, s’ha plantejat la conveniència de realitzar accions divulgatives adreçades als ajuntaments per a explicar la totalitat de projectes en matèria d’estalvi i eficiència energètica que els poden afectar, amb la finalitat de donar una visió de conjunt de les línies de treball existents.

Compartir