Les persones majors ja poden participar en la vida municipal de Castelló

1235

L’alcaldessa, Amparo Marco, acompanyada de la regidora de Gent gran, Mary Carmen Ribera, ha presidit aquesta vesprada la reunió constitutiva del Consell Municipal de Persones Majors celebrada en el saló de plens de l’Ajuntament de Castelló, un òrgan orientat a fomentar la participació d’aquest segment de la població en la vida municipal.

Marco ha destacat que un dels majors assoliments de la humanitat ha sigut l’augment de l’esperança de vida i la millorança en la qualitat, i en aquest sentit “hem de realitzar polítiques específiques, dirigides al fet que els majors no siguen simplement mers receptors de pensions públiques o cures mèdiques sinó persones útils amb l’entorn i amb la nostra ciutat”.

Així doncs, l’alcaldessa ha ressaltat que el Consell Municipal de Persones Majors “vol promoure l’intercanvi, la posada en comú de solucions davant les necessitats que es plantegen a les persones de més edat en el dia a dia, afavorir la participació activa d’aquest segment de la població en els àmbits social, polític o cultural i promocionar actuacions que impulsen el voluntariat social per i per als majors”.

Per la seua banda, Ribera ha explicat que es tracta de “un òrgan de participació social sectorial de naturalesa consultiva no vinculant i assessora, que té com a objectius principals vehicular la participació i col·laboració de les persones majors en la planificació i seguiment de les mesures de política social que els afecten, així com defensar els seus drets, millorar l’atenció a les seues necessitats i promocionar el seu benestar“.

La presidenta del citat consell serà la regidora de Gent Gran, Mary Carmen Ribera, i hi haurà una comissió permanent que serà l’òrgan que debatrà i treballarà sobre totes les qüestions que es plantegen.

Compartir