L’auditoria ambiental que ha el·laborat la UPV atorga un notable a Almassora

859

L’Ajuntament d’Almassora ha acollit aquest matí la presentació de l’auditoria ambiental realitzada per sis alumnes del grau d’Enginyeria d’Obres Públiques de la Universitat Politècnica de València (UPV), que detecta les febleses i fortaleses de la localitat. Després d’analitzar 27 indicadors de sostenibilitat, els autors atorguen una qualificació final de notable al municipi.

La memòria està distribuïda en quatre eixos prioritaris: compacitat, complexitat, eficiència i cohesió. Els resultats obtinguts en aquestes àrees ofereixen un diagnòstic i una sèrie de suggeriments per a cada actuació. L’estudi destaca “l’alt grau de protecció d’espais verds i la suficiència per habitant encara que aquests no sempre es troben propers a la població, especialment en el sector de la platja”. Al temps, aposta per incrementar la superfície de carrils bici i la peatonalització de més espais en el nucli urbà.

La regidora d’Urbanisme, Carmina Martinavarro, ha rebut a l’alumnat durant la presentació d’aquesta auditoria, “que és una radiografia de la situació actual d’Almassora i, per tant, un punt de partida a tenir en compte per a futurs desenvolupaments”. L’edil ha incidit que algunes dels suggeriments traslladats en l’estudi ja estan arreplegades en el programa de govern, com la peatonalització de la Vila o l’ampliació de la xarxa de carrils bici en la ciutat.

L’estudi destaca la cohesió social com a eix clau de la sostenibilitat, “on la ciutat d’Almassora presenta grans fortaleses i molts dels indicadors analitzats en aquest àmbit mostren una bona qualificació”. De fet, la memòria incideix que el feble ús de les maneres de transport sostenible no està relacionat amb els equipaments, que es troben “ben repartits, donant una bona accessibilitat de la població a ells, a excepció de Santa Quitèria i la platja”. En aquesta línia, el diagnòstic titlla de “excel·lent” la proximitat de la població al transport públic.

En el mateix sentit, una de les assignatures pendents d’Almassora és la mobilitat per a fomentar el transport sostenible enfront de l’automòbil. Entre les propostes de l’auditoria destaca la necessitat d’incrementar els aparcaments de bicicletes i el canvi de model de desenvolupament urbanístic implantat en la platja amb motiu del “boom” immobiliari.

Quant al consum energètic, igual que la separació i reciclatge de residus, mostren resultats acceptables en la localitat, a excepció del consum d’aigua. Segons l’informe, el consum d’aigua per habitant en el nucli urbà i la platja són alts des del punt de vista de la sostenibilitat malgrat trobar-se dins de l’ordre habitual per a aquest tipus de ciutat costanera. La recomanació passa per reduir-los a través de millores en la infraestructura de la xarxa com les quals estan projectades.

Compartir