La Diputació de Castelló pressuposta 800.000 euros per a atendre les necessitats d’aigua dels municipis

784

La Diputació de Castelló ha aprovat les bases de la seua línia d’ajudes d’emergència hídrica que convoca de forma trimestral per a atendre les necessitats d’urgència dels pobles a l’hora de garantir el millor proveïment d’aigua. Es dona la circumstància que el Govern Provincial ha duplicat, amb 800.000 euros, els recursos que posa a la disposició dels ajuntaments per a afrontar tant reparacions d’urgència en les xarxes de proveïment, com el trasllat de cubes d’aigua o altres recursos d’urgència que foren necessaris en qualsevol dels 135 municipis castellonencs en l’objectiu de garantir l’òptim proveïment d’aigua.

El diputat del Cicle Integral de l’Aigua, Juan Bautista Juan, ha explicat que “les convocatòries seguiran el seu curs, però en comptar amb més recursos podrem atendre més peticions dels ajuntaments. El millor proveïment d’aigua és una qüestió que, malgrat no ser vistosa ni cridanera, és de les quals més preocupen a tots els ajuntaments. Amb aquesta major disponibilitat de recursos arribarem a més pobles i actuarem en més casos”.

D’aquesta manera, tal com ha subratllat Juan “consolidem aquesta inversió clau per a atendre qualsevol carestia hídrica a gratcient que un desproveïment pot generar greus problemes a la població i a la seua activitat comercial”.

Cal assenyalar que aquestes actuacions es *corresponen en major part amb reparació d’obstruccions i fugides en xarxa, transport de cubes d’aigua, substitució de canonades, canvis o substitucions de bombes de pou així com reparació de conduccions.

Atendre el cicle integral d’aigua en cadascuna de les seues fases
Cal tindre en compte que el compromís del Govern Provincial amb la garantia de proveïment hídric és tal que la Diputació de Castelló atén totes i cadascuna de les fases del cicle integral de l’aigua.

Així, a més de les ajudes d’emergència hídrica que atenen els casos d’urgència dels ajuntaments, la Diputació de Castelló millora la xarxa de proveïment dels municipis a través del Pla Castelló 135, continua construint nous col·lectors i depuradores i mantenint els que hi ha ja en funcionament en els municipis castellonencs i ajudant els pobles amb problemes de proveïment a construir pous i trobar solucions estables en el mitjà i llarg termini.

Compartir