El CEIP ‘La Cañada’ del Fenollar està més prop des de la signatura de l’us del solar com de us docent

1109

L’Ajuntament d’Alacant ha celebrat este matí la Comissió d’Urbanisme, presidida per l’edil responsable de l’àrea, Eva Montesinos, en la que s’ha aprovat definitivament, i sense que s’hagen presentat al·legacions, la modificació puntual nombre 37, que afecta els articles 100 “Condicions generals dels usos dotacionals” i 102 “Condicions Particulars per als equipamients” de les Normes del Pla General i a la qualificació detallada de la parcel·la situada entre Carrer Alborç, Aucuba i Fatsia, establint l’ús docent exclusiu de l’àrea.

La Comissió d’Urbanisme ha donat llum verda a la modificació de les Normes del Pla General, una mesura que permetrà la construcció del nou col·legi La Canal del Fenollar amb la declaració de l’ús exclusiu docent de la parcel·la de 8.500 metres ubicada entre Els Carrers Alborç i Aucuba. “Es prioritari per a la regidoria d’Urbanisme treballar en un projecte que dignifica les nostres infraestructures en l’àmbit educatiu, i que suposa també un impuls molt important per al desenrotllament de les nostres partides rurals”, ha assegurat Eva Montesinos al terme de la Comissió.

En este sentit, l’edil ha fet insistència en l’objectiu “d’optimizar al màxim les possibilitats que oferix el Pla Edificant, no sols amb esta iniciativa, sinó apostant per més iniciatives amb què podem cobrir diverses necesitats”.

Urbanització de la parcel·la docent

És la primera acció que du a terme la regidoria d’Urbanisme en el marc del Pla de construcció, reforma i millora de centres educatius Edificant, amb l’objectiu de dotar els alumnes de la partida rural de la Canal del Fenollar i el Verdegás d’unes instal·lacions “dignes”, responent així a les peticions que familiars i docents reclamen des de fa temps.

El següent pas constituïx l’aprovació del projecte d’urbanització de la parcel·la docent, que serà presentat pels tècnics responsables d’Urbanisme a través del Servici d’Estudis, Projectes i Viari, que serà elevat a Junta de Govern Local per a començar la seua execució, amb un pressupost de 235.000 euros.

Les obres que l’Ajuntament d’Alacant desenrotllarà amb l’objectiu d’habilitar esta zona, contemplen la urbanització integral del viari a què dóna front la parcel·la dotacional del futur CEIP La Canyada del Fenollar que correspon al carrer Aucuba i el carrer Alborç.

En estos vials es van a incorporar els servicis urbans de paviment de voreres, calçades, instal·lació d’enllumenat públic, dotació d’infraestructura d’aigua potable, infraestructura de sanejament amb xarxa de clavegueram, que efectuarà Aigües Municipals d’Alacant; així com l’ordenació del tràfic amb senyalització vertical i horitzontal. D’esta manera es millora l’accesiblidad de la zona així com la seguretat viària, necessaris en l’entorn docent.

Compartir