L’Ajuntament dÁlacant impulsa un Catàleg de Directrius per a unificar els elements de disseny urbà

5124

El regidor d’Urbanisme, Adrián Santos, ha presentat el Catàleg de Directrius amb l’el Ajuntament pretén harmonitzar i unificar els diferents elements urbans en el Centre d’Alacant, i que serà aprovat en la pròxima Junta de Govern. El document, de dos toms, serà la referència a l’hora de reurbanitzar carrers del centre, respectant espais singulars com a places o carrers per als vianants, així com el caràcter propi de cada zona i del moment de la seua urbanització.

Adrián Santos ha explicat que “volem aconseguir una imatge d’Alacant consolidada a través del disseny dels seus elements com ocorre amb altres ciutats com València o Alcoi quan veus els seus fanals per exemple i que ací no hem aconseguit”. “No tocarem cap carrer en concret però si asseure els criteris a l’hora d’urbanitzar per a unificar criteris en cada zona” ha explicat..

El document ha requerit un estudi previ per a delimitar les diferents tipologies d’elements utilitzats en les set zones en què divideix aquest espai: centre tradicional nord-Teatre, centre tradicional sud-Gabriel Miró, Mercat, eixample nord-Diputació, eixample centre-Maisonnave, eixample sud-Sèneca i Barri antic.

Principals característiques
Santos ha anunciat la recuperació de referències historicistes singulars com els antics fanals de l’avinguda de la Constitució i Esplanada o el templet del portal d’Elx per a implantacions futures de quioscos de premsa o de begudes. També es continuarà amb el model de carril bici dels carrers Itàlia i Portugal segregat, de granit i amb jardineres a les cantonades, i que es fomentarà la mobilitat per als vianants amb la implantació de passos de zebra en cadascuna de les quatre interseccions en els encreuaments de carrer, seguint el model ja desenvolupat a l’entorn de Sèneca.

També ha assenyalat que es pretén incorporar arbratge en els eixos paral·lels a la mar com Benito Pérez Galdós, Maisonnave, Teatre o Reyes Católicos. El Catàleg estableix també tipus de paviments, fonamentalment grisos com a granits o de formigó, segons la tipologia de cada zona, tipus de bancs, arquetes i proteccions, peus de forja per als senyals, rebaixes de vorades, tipus d’embornals a utilitzar, característiques de les papereres i llocs de col·locació, igual que mobiliari publicitari o el lloc que han d’ocupar els contenidors de recollida de residus sòlids urbans, principalment.

Objectius
Adrián Santos ha explicat que entre els objectius del catàleg es troba aconseguir: un disseny urbà recognoscible i de qualitat, recollir el caràcter propi de les diferents zones, foment de la mobilitat, especialment per als vianants, eliminar barreres físiques i visuals, fomentar l’accessibilitat, les relacions transversals, visuals, etc.

També ha subratllat el reconeixement d’itineraris longitudinals (Aquest-Oest) i transversals (Nord-Sud), com a mecanisme d’articulació i relació per als vianants, pública, comercial, etc., dels diferents carrers i barris del centre; la millora en les condicions materials i en la coordinació dimensional dels elements de pavimentació i urbanització, la simplicitat i homogeneïtat, la selecció d’elements d’urbanització ‘tipus’, segons zones, reducció en el nombre de materials, colors, formats i elements d’urbanització, preservant el caràcter diferencial de cada zona i l’increment de la dotació d’arbratge i vegetació.

Desenvolupament del document
Aquest Catàleg ha sigut realitzat pels arquitectes Emilio Vicedo, Manuel Lillo i Luis *Carreira, per encàrrec de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alacant, es redacta el present Catàleg de Directrius de Disseny Urbà en el Centre d’Alacant. “Els patrons ací recollits han de guiar les decisions a prendre de manera que s’evite la discrecionalitat de cada actuació aïllada” ha indicat el responsable d’Urbanisme.

El document està dividit en dos toms. En el primer es realitza una anàlisi exhaustiva de les diferents àrees que componen el centre d’Alacant. A aquest es detalla el procediment seguit des del punt de vista del reconeixement i anàlisi prèvia. El Tom II recull el Catàleg de Directrius, pròpiament dit, amb els criteris de valoració i selecció de les solucions més consolidades i oportunes que han de prevaldre en el disseny del centre de la ciutat.

Adrián Santos ha explicat que el Centre Urbà d’Alacant és una zona emblemàtica i estratègica de la ciutat des de diversos punts de vista: funcional, turístic, simbòlic i històric i que “l’adequació morfològica i visual dels seus carrers a aquest efecte és un objectiu prioritari de la ciutat”.

“Si bé en els últims anys s’han realitzat diverses actuacions destinades a la millora de carrers del centre de la ciutat, algunes de les quals tenen certa qualitat material i formal, no obstant això tals actuacions s’han realitzat sense cap instrument de control normatiu que *patronice aquestes actuacions i els de coherència com a conjunt pertanyent a un àmbit urbà recognoscible” ha explicat.

“Aquest Catàleg de Directrius de Disseny Urbà en el Centre d’Alacant suposa una recopilació de solucions tipus o ‘patrons’, que han de ser aplicats de manera genèrica, sense perjudici de la seua adaptació a les diverses situacions concretes que demandaran projectes específics” com en places o passejos singulars com Óscar Esplá, Federico Soto, la Montañeta o la plaça Nova, entre altres”, ha explicat.

Finalment, ha explicat que el Catàleg no entra a valorar desenvolupaments singulars com la conversió en zona de vianants de carrers o places, ni la zona EDUSI que té un estudi propi i que s’alinea amb els criteris ja desenvolupats en espais pròxims com l’entorn del Mercat Central.

Compartir