Borriana proporciona un codi QR per a facilitar la participació pública en les enquestes

2682

Borriana proporciona un codi QR per a facilitar la participació pública en les enquestes per al desenvolupament del Pla Local de Residus

L’Ajuntament de Borriana proporciona un codi QR per a facilitar i estimular la participació pública en les enquestes per al desenvolupament del Pla Local de Residus (PLR) i així ampliar el volum de participació per a aconseguir un nivell de propostes major i més adaptades a les necessitats i afinitats dels veïns i veïnes, segons ha assenyalat el regidor de Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis.

Amb l’horitzó de 2022, des del mes de febrer passat el consistori està arreplegant l’opinió dels veïns i veïnes de la ciutat a través d’enquestes quant a reducció de residus, així com sobre la prova pilot de recollida de la fracció orgànica, per a tindre-les en consideració per al desenvolupament del PLR de Borriana. L’enquesta estarà activa durant dos setmanes més, fins a mitjan maig.

Així, preveu tindre acabat el full de ruta al llarg d’enguany, per a aconseguir els objectius marcats per la normativa autonòmica, estatal i europea. Per a Arnandis, la prevenció en matèria de residus “requereix la implicació de tots: ciutadania, comerços, empreses, associacions, administracions”.
En aquests moments, ha assegurat el regidor, “estem en la fase d’estudi, d’elaboració dels informes de situació de les necessitats i arreplegant les propostes de la ciutadania”. Sobre aquest tema, ha insistit en la “transcendència d’una àmplia participació ciutadana en les enquestes per a conèixer millor les seues necessitats de cara al disseny i la implementació de la proposta municipal”.

El document, ha explicat Arnandis, definirà les línies estratègiques de futur a mitjà i llarg termini en la matèria, per a “desenvolupar un pla de treball per als pròxims anys amb la finalitat de reduir la quantitat de residus generats, millorar la coordinació entre els diferents agents implicats a fi d’aconseguir els objectius de reducció de residus en el municipi, augmentar el percentatge de reciclatge i aconseguir els resultats esperats de la forma més eficient possible”.

Les accions que haurà de posar en marxa el consistori en els pròxims anys “permetran quantificar les accions i dissenyar-les de manera temporalitzada per a complir amb el que s’estableix anualment”, ha assegurat el responsable de l’àrea.

Així mateix, el PLR permetrà segons el parer del responsable de l’àrea, “millorar l’efectivitat dels recursos i generarà un estalvi econòmic, al mateix temps que ajudarà a augmentar el grau de sensibilització i participació de la població en general i dels agents implicats”, amb la finalitat d’incorporar noves actituds i mecanismes en les estratègies de prevenció de residus, tant a nivell organitzatiu com a nivell d’hàbits de la població.

La ciutadania pot participar i respondre l’enquesta de participació, que costa d’emplenar al voltant de 7 minuts, a través de l’enllaç  o accedint al codi QR

Compartir