Alacant prolonga el programa de lloguer de vivenda en la ciutat

1182

L’Ajuntament d’Alacant, a través del Patronat de la Vivenda, renova el programa d’Intermediació Social Immobiliària, que ara es va a conéixer com a Programa de Lloguer Assequible de Vivenda. Suport a la integració a través de la vivenda i Mediació en conflictes d’Arrendament, amb una inversió de 470.600 euros per al desenrotllament d’un servici que proporcionarà llar a 20 famílies per any amb contractes a preus d’un 25% per davall del mercat. Eixe servici socioresidencial, que ja gestiona 708 vivendes des de la seua creació, es durà a terme durant dos anys, prorrogable per un any més.

El Programa de Lloguer Assequible municipal està destinat a aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat residencial i amb precarietat d’allotjament, dotant-les dels recursos i ferramentes necessàries per a l’accés a una vivenda digna, alhora que promou l’ús d’immobles buits a preus per davall del mercat d’arrendament. Així mateix, este programa establix un Fons de garantia del pagament de lloguer per a permetre l’accés a aquells que no tinguen una seguretat econòmica a causa d’ingressos inestables. Els ingressos mitjans en 2017 dels sol·licitants oscil·len entre els 800 euros i els 1.080 euros. 

Des del Patronat de la Vivenda indiquen que enguany es va a incorporar un subprograma específic orientat a l’atenció a famílies o persones que no puguen accedir al mercat de lloguer pels seus propis mitjans, en coordinació amb Servicis Socials, els que seran els responsables de derivar els casos pertinents per mitjà del Programa de Suport a la Integració de famílies i persones amb dificultat d’accés a una vivenda. 

En este sentit, Vivenda també destaca que es prestarà assessoria i mediació en conflictes d’arrendament entre inquilí i propietari, a través del Servei de l’Oficina d’Assessorament i Mediació en Conflictes Hipotecaris i en Arrendaments de Vivenda, a fi d’evitar qualsevol complicació en el procés que pose el perill la pèrdua de l’allotjament.

La regidora responsable de l’àrea, Sofía Morales, hi ha assenyalat que enguany “s’han introduït algunes millores a fi de coordinar esforços i dotar el servici d’un caràcter més inclusiu i, sobretot, fent insistència en el procés de mediació entre inquilins i propietaris, la qual cosa és de vital importància per a facilitar els tràmits” alhora que ha destacat que “des d’Acció Social es recolzarà també a aquells que no tinguen renda suficient a través d’ajudes o tuteles depenent de les seues necessitats“.

El Patronat Municipal de Vivenda és agent de la XARXA LLOGA de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda.

L’oferta de vivendes de lloguer es publicarà a través de la pàgina web de www.alacant.es