Tres xiquets, opten a pregoner infantil i cinc castellonencs aspiren a ser pregoner de la Magdalena 2019

664

Castelló tindrà pregoners a la fi del mes de gener. Com l’any passat, un comité format per expregoners entrevistarà els candidats i els sentirà cantar el Pregó de Bernat Artola i el de Vicent Pau Serra, a fi de proposar-li a l’alcaldessa Amparo Marco una terna de candidats perquè ella, seguint el costum, trie als seus pregoners.
La circumstància que, enguany, hi haja tres candidats a pregoner infantil, farà que els tres, després de ser entrevistats i escoltats, integren la terna de la qual la primera edil triarà al pregoner de la Magdalena 2019.

Els candidats a pregoner de la Magdalena 2019 són: Javier Roig, Arturo España, José María Prades, José Antonio Lázaro i Jorge Segarra. Els candidats a pregoner infantil són: Hugo Gómez, Pau Olaria i Àlex Navarro.

Amb aquesta metodologia d’elecció, es pretén acreditar millor l’elecció, d’acord amb valors tècnics, a més dels emocionals i curriculars, sense renunciar al costum que siga la primera autoritat municipal la que trie els seus representants per a anunciar, en el seu nom, les festes de la Magdalena al poble de Castelló.

Els nous pregoners rellevaran en el càrrec a Salvador Ramos i Juan Cabello, pregoner i pregoner infantil respectivament de la Magdalena 2018. L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha mantingut l’aposta per a fer més participatiu i tècnic el procés de selecció sense que es perda per complet el costum que la primera autoritat municipal trie a les persones que han d’anunciar en el seu nom i representació les festes a la ciutat. Les huit persones que aspiren a convertir-se en pregoner, cinc majors i tres menors, van presentar les seues candidatures durant el termini obert per a tal fi. El procés continuarà ara amb l’entrevista personal en la qual podran exposar el seu currículum i explicar les seues motivacions personals per a convertir-se en pregoner i les proves de cant.

Els dos triats seran els encarregats de llegir els versos de Bernat Artola i de Vicent Pau Serra i Fortuño, en el cas del pregó infantil, de les festes de la Magdalena de 2019, any en què se celebra la 75 edició.

Compartir