Sueca comptarà a finals d’any amb la nova residència i el Centre de Dia amb fons de la Diputació

621

Les obres del Centre de Dia, de la Residència per a persones majors i del nou Taller Ocupacional del municipi de Sueca, especialitzades en atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, van començar el passat mes d’abril. Es tracta d’un projecte que ha sigut possible gràcies a la col·laboració interinstitucional entre la Diputació de València, la Conselleria i l’ajuntament de Sueca, amb un pressupost d’execució de 2,3 milions d’euros per part de la corporació provincial i una extensió total de 1.800 metres quadrats de terreny repartits en 3 edificis.

Maria Josep Amigó ha incidit en què la posada en funcionament d’aquests serveis «està fent possible la creació de places públiques de centres socials al territori valencià per primera vegada en els darrers 20 anys». En aquest sentit, la vicepresidenta ha subratllat que la inversió d’aquests 11 milions, sumats als prop de sis milions invertits en 2017, «permetrà la creació de més de 500 noves places públiques en centres socials d’abast comarcal, distribuïts territorialment per 10 comarques diferents de la demarcació de València». A Sueca es té previst crear prop de 60 nous llocs de treball.

Al llarg dels dos primers mesos de l’obra, s’ha procedit als treballs de demolició, moviments de terra i adequació de terrenys, cimentació i solera. A més, s’ha avançat l’estructura de l’edificació i s’ha preparat el sistema de connexió elèctrica i telefònica.Les dos edificacions projectades, tenen una sola planta, per adaptar-se millor a l’accessibilitat, facilitat d’evacuació i control dels usuaris.

La Residència i el Centre de Dia se situaran en un edifici que ja es troba parcialment construït, destinat actualment a Taller Ocupacional. Per la qual cosa, s’escometrà la construcció dels 997,19 m2 restants, dels quals només s’han construït en fases anteriors, la fonamentació i una part del forjat sanitari. S’habilitarà com a Residènciad’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual amb 40 noves places, més dos llits de respir; i com a Centre de Dia, per a 40 usuaris, havent-se previst una reestructuració de la zona de serveis higiènics i vestidors, per habilitar un nou taller al Centre de Dia. També es procedirà a la dotació de les instal·lacions de la cuina i de la bugaderia necessàries per al seu ús.

D’altra banda, al segon dels edificis destinat a un taller ocupacional, s’han modificat els serveis generals, i s’ha habilitat una sala d’usos múltiples-informàtica per a 40 usuaris. També comprendrà l’habilitació dels espais exteriors de la parcel·la destinats a aparcament, altres serveis, accessos, zones verdes i recreatives.

Pressupost per a inversions socials de 2017 i el pla bianual 2018-2019

En el pressupost de 2017 aprovat per la Diputació de València, la corporació provincial va destinar un total de 5,6 milions d’euros a inversions socials. Amb aquests recursos es posarà en marxa un centre de recepció de xiquets i xiquetes a Llíria, centres destinats a persones majors i a persones amb trastorns mentals greus a Sueca i Paterna; i elCentre de Dia per a Malalts Mentals de Carcaixent, que també es troba en construcció.

La col·laboració entre administracions ha continuat enguany amb un pla bianual d’11.019.428 euros que farà possible la construcció de sis nous centres socials comarcals de titularitat pública a les localitats d’Ademús, Agullent, Aras de los Olmos, la Font de la Figuera, Meliana i Mislata. En cadascun d’aquests projectes el treball conjunt ha sigut clau, l’ajuntament ha aportat els terrenys, la Diputació ha invertit en la construcció, i la Generalitat Valenciana dotarà els centres de recursos per fer front a les despeses de funcionament i de personal.

Compartir