Sis col·legis d’Alacant milloren la accsebilitat gracias a una inversió de algo més de 105.000 euros

1238

La regidoria de Trànsit i Transports de l’Ajuntament ha iniciat aquest setmana les obres de millora de la mobilitat, accessibilitat i seguretat de sis centres escolars d’Alacant, entre els quals es troben el CEIP Sant Ferran, La nostra Senyora del Carmen, Sant Nicolás de Bari, Muntanya Benacantil, La nostra Senyora dels Àngels i San José -Filles de la Caritat- dels Districtes 2 i 3, les obres s’emmarquen dins de les inversions sostenibles del 2017, i compten amb una inversió total de 106.413€, i un termini d’execució previst de tres mesos.

L’edil de Trànsit, José Ramón González, va explicar que aquestes inversions “són molt necessàries per a canviar i millorar tots els accessos dels col·legis i dotar-los de major seguretat viària”, destacant que formen part d’un ampli projecte per a crear una xarxa d’itineraris més segurs amb l’objectiu d’aconseguir perquè els xiquets puguen anar caminant, amb bicicleta o en transport públic al col·legis.

En aquest sentit l’edil va assenyalar que està previst que s’amplien les voreres, duplicant fins i tot en alguns entorns educatius la seua dimensió i s’establisquen mesurades de trànsit i es posen proteccions en els seus accessos per a millorar els entorns dels col·legis d’Alacant.

L’Ajuntament d’Alacant ha millorat ja els accessos als centres educatiu dels col·legis del Palmerar, Joaquín Sorolla, Illa de Tabarca i Eusebio Semprere, així com amb el camí escolar del Manjón – Cervantes amb aquestes obres s’ha aconseguit millorar la mobilitat per als vianants els barris.

Així mateix José Ramón ha incidit que a la ciutat és necessari guanyar espai a la calçada, com estan fent en tota Espanya aplicant noves formes de mobilitat més sostenibles i per a això es realitzen inversions com les que iniciem aquesta setmana “per a fer el recorregut més segur, la qual cosa també permetrà que els pares deixen els cotxes a casa i els xiquets més majors dels centres escolars acudisquen sense adults al col·legi i així s’aconseguisca reduir el nombre de vehicles privats que diàriament transporten xiquets/as al col·legi”.

Les obres dels sis col·legis es realitzaran en diferents zones de la ciutat d’Alacant, i entre els vials d’accés als diferents col·legis en els quals es va a ctuar durant aquests tres mesos es troben el carrer el Castell de Guadalest, San Quintín i carrer La Nucia, Poeta Sansano i adjacents, Garbinet, General Ros d’Olano i Cronista Vicente Martínez Morella.

ACTUACION 1. Col·legi Sant Ferran.
Aquest col·legi es troba situat al carrer el Castell de Guadalest, per on té el seu accés, la vorera té actualment un ample escàs d’1.50 m, per la qual cosa es produeixen aglomeracions d’alumnes i pares, amb les obres es demolirà la vorada existent en la vorera del carrer el Castell de Guadalest que dóna al col·legi en tota la poma, i s’ampliarà donant lloc al doble de l’ample amb un total 3.00 metres.

ACTUACION 2: Col·legi Nª Sª del Carmen:
Té l’accés pel carrer San Quintín, al costat de la confluència amb el carrer Confrides, amb escassa superfície de vorera, i l’itinerari d’accés precisa també una millora de la seguretat i accessibilitat que se solucionarà amb la implantació d’un nou pas de vianants. Així mateix, es pretén millorar la seguretat en l’encreuament del carrer La Nucia en la seua confluència amb el carrer El Campello, per on creuen gran quantitat d’escolars no havent-hi cap pas de vianants.

Al carrer La Nucia, s’implantarà un pas de vianants per a l’encreuament segur dels escolars en el seu itinerari pels carrers El Campello i Torrevella, amb els seus corresponents guals per als vianants i paviment podotáctil .
Al carrer San Quintín es demolirà la vorada i ampliar la vorera davantera de la porta d’accés al col·legi, suprimint un tram de banda d’aparcament, i la implantació d’un pas de vianants, amb els seus corresponents guals per als vianants, i la instal·lació de tanques per als vianants davant de l’accés al col·legi.

ACTUACION 3: Col·legi Nª Sª dels Àngels.
Al col·legi s’accedeix pel carrer Poeta Sansano pel qual creuen a l’hora dels esbarjos els alumnes de 5é i 6é de primària i els alumnes de secundària a la Plaça de la Llibertat situada en la vorera de davant. Actualment, per la perillositat de l’encreuament es tenen instal·lades unes tanques per als vianants en calçada fixes en tots dos extrems, tallant el trànsit rodat.
En aquest cas, es procedirà a transformar aquest tram en carrer de plataforma única, amb vorada elevada sobre el paviment de calçada en tots dos extrems, de manera que s’impedeix el pas de vehicles, retirant-se per tant les tanques existents de tancament de calçada.

Està previst actuar als carrers Poeta Sansano, amb l’execució del carrer en plataforma única, així com als carrers Marró Bazán i Rosalía de Castro, i en les voreres confrontants amb el col·legi, ampliació de la vorera en 7 i 6 metres de longitud, suprimint trams de banda d’aparcament mitjançant el seu pavimentat, l’execució d’embornal de pluvials fins i tot connexió a la xarxa, i la instal·lació en ambdues carrers de trams de clos de protecció per als vianants.

ACTUACION 4: Col·legi San José (Filles de la Caritat)
El seu accés està situat pel carrer Garbinet, i la vorera actual té un ample aproximat d’1.20 m.se actua al carrer Garbinet, amb el trasllat de la banda d’aparcament d’una vorera a la contrària mitjançant la creació de proteccions d’aparcament en aquesta amb paviment, i està previst davant de l’accés al col·legi crear una zona de protecció interrompent la banda d’aparcament, l’execució de guals per als vianants, i la instal·lació de tanques per als vianants enfront de l’accés al col·legi, en la nova línia de vorada.

ACTUACION 5: Col·legi Sant Nicolás de Bari.
Igual que en els casos anteriors, l’accés dels escolars es fa pel carrer General Ros d’Olano, la vorera del qual té un ample insuficient, produint-se aglomeracions en les hores d’entrada i eixida. L’itinerari d’accés precisa també una millora de l’accessibilitat amb el condicionament d’alguns passos de vianants en la intersecció amb el carrer Músic Pablo Casals.

S’actua en la vorera del col·legi al carrer General Ros d’Olano i en la intersecció d’aquesta amb el carrer Músic Pablo Casals, amb desmuntatge de trams de tanca de protecció per als vianants, ampliació de la vorera mitjançant la supressió total de la banda d’aparcament, i implantant proteccions d’aparcament en la intersecció amb el carrer Músic Pablo Casals, insta de tanques de protecció per als vianants davant de l’accés al col·legi.

ACTUACION 6: Col·legi Muntanya Benacantil.
En aquest cas el col·legi té el seu accés pel carrer Cronista Vicente Martínez Morella, i igual que en els casos anteriors, l’ample de la vorera és insuficient per al pas de pares i escolars cap a la porta d’accés. No obstant això, la calçada és de dos carrils i bastant àmplia, per la qual cosa es reduirà a un únic carril, alliberant espai per a l’ampliació d’aquesta vorera. Quant als paviments en la vorera confrontant al Col·legi Nª Sª dels Àngels al carrer Poeta Sansano, es preveu la demolició i reposició completa.

S’actua al carrer Cronista Vicente Martínez Morella, amb el desmuntatge de tanques de protecció per als vianants, i l’ampliació de la vorera mitjançant la supressió d’un dels carrils de circulació
de calçada, i s’adaptarà la senyalització horitzontal i vertical en els passos per als vianants.

Compartir