Panels informatius per als ficus monumentals d’Alacant

1019

L’Ajuntament d’Alacant ha fet un pas més en la posada en valor dels 36 ficus monumentals existents a la ciutat. L’àrea de Parcs i Jardins que dirigeix Israel Cortés ha instal·lat sis panells informatius en els espais amb major concentració d’exemplars en els quals els ciutadans poden conéixer aspectes com el seu origen, tipologia, valor mediambiental, així com mesures de protecció i possibles sancions per accions *incívicas.

Israel Cortés ha explicat que “una de les espècies amb major presència en el Catàleg d’Arbres Monumentals d’Interés Local és la figuera australiana, que coneixem ací com *ficus. En total, existeixen 36 exemplars catalogats, alguns d’ells tan majestuosos i impressionants que són autèntiques escultures vives i que poden visitar-se en el centre de la ciutat al costat d’altres monuments emblemàtics del municipi”.

L’edil de Parcs i Jardins ha ressaltat que “entre els objectius d’aquesta iniciativa està el de posar en valor el patrimoni arbori de la ciutat, informar el ciutadà sobre la història, tipologia i valor mig ambiental dels ficus i també advertir de les sancions previstes en l’ordenança de parcs i Jardins a fi de preservar l’arbratge de conductes incíviques que poden aconseguir fins als 300 euros”.

Els panells han sigut instal·lats en els llocs amb major concentració d’aquests exemplars, concretament al parc de *Canalejas, l’avinguda de Salamanca (en l’estació de Ferrocarril), plaça Gabriel Miró, Portal d’Elx i avinguda Juan Baustista Lafora.

Varietats i característiques
Alacant compta amb dos tipus de ficus australians, el microcarpa amb 13 exemplars, que es distingeixen per la seua fulla xicoteta, i 23 de tipus macrophylla de fulla més ampla.

Hi ha 13 exemplars del ficus macrocarpa recollits en el Catàleg d’Arbres Monumentals d’Interés Local. El parc de *Canalejas és la zona amb més exemplars d’aquesta espècie, amb 9 arbres de 50 i 100 anys d’antiguitat. Aquests arriben a aconseguir copes de fins a 30 metres de diàmetre i una altura de 13 i 20 metres i es distingeixen per les seues arrels aèries en els més longeus. A més, existeixen altres dos en el passeig Ramiro, un en la plaça Navarro Rodrígo i un altre en la plaça La Pipa.

El ficus macrocarpa és un arbre que sempre està verd que té un gran desenvolupament i una densa copa. El seu tronc és gruixut i sol estar ramificat a poca altura. El seu brancatge abundant el converteix en un excel·lent arbre d’ombra per a passejos i zones enjardinades com és el cas del parc *Canalejas.

L’espècie compta amb xicotetes fulles de forma avalada i de color verd intens. Els seus fruits simulen a les figues i són de tonalitat verda groguenc, que es torna porpra quan aconsegueix la seua maduració.

El ficus macrophylla està sempre verd i arriba a aconseguir els 50 metres de talla. Té un tronc molt gruixut amb l’escorça llisa i grisenca. Els exemplars més longeus compten amb arrels aèries que van formant columnes de suport a les branques quan arriben al sòl. Les seues característiques fa que siga una espècie molt problemàtica per a espais limitats perquè requereix cures especials. Les seues fulles són grans i de color verd fosc brillant.

“Des de l’àrea de Parcs i Jardins estem treballant en la posada en valor d’aquests exemplars monumentals molt benvolguts pels alacantins i quants ens visiten, així com en la seua protecció i manteniment” ha comentat Cortés, que a més ha recordat el programa especial dissenyat per a la protecció de les arrels arbòries d’aquests ficus cobrint-les amb malles vegetals i per a facilitar la seua fixació en el sòl.

Protecció de les arrels aèries
L’àrea de Parcs i Jardins desenvolupa un programa de protecció de les arrels àrees dels ficus centenaris que están a quatre o cinc metres del sòl. Es procedeix a protegir-les amb una malla de coco i una capa de plàstic extern, amb la finalitat que puguen mantindre la humitat i els nutrients i afavorir el seu creixement. També es posen uns tutors que servisquen de guia a l’arrel i es descompacta el sòl per a afavorir la penetració de la mateixa i el seu arrelament.

Corts ha explicat que “en els últims mesos s’ha actuat en una desena de ficus als parcs de Canalejas i Gabriel Miró. Aquests tenen una antiguitat d’al voltant de 120 anys. A més, es procedeix a la revisió cada quatre mesos de la seua zona aèria, amb la finalitat de veure el seu creixement i evitar el possible trencament de branques. L’objectiu d’aquest programa és prologar la vida d’aquests exemplars centenaris i que es desenvolupen en les millors condicions”.

Compartir