Més de 30.000 euros de subvencions per a associacons que treballen per la igualtat de gènere

508

L’Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria d’Igualtat que encapçala Ali Brancal, ha destinat enguany 30.000 euros, un 20% més que l’any passat, a aquelles associacions que durant el 2018 desenvolupen projectes d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Fins a 11 associacions han rebut les subvencions destinades al foment de projectes que treballen i defensen la igualtat de gènere.

Les associacions que han rebut les subvencions són l’Asociación Ciudadana Contra el Sida de Castellón pel projecte ‘Atenció integral de persones que exerceixen la prostitució’; l’Asociación Patim pel taller ‘Educació en noves masculinitats’; l’Asociación Mujeres 8 de Marzo pels projectes ‘Dones en xarxa pels bons tractes’ i ‘8 de març iguala’; el Servei Psicopedagògic d’Atenció al Menor (SPAM) pel programa d’apoderament i autoestima per a dones; l’Asociación Aula Debate Mujeres del Grao pel projecte d’apoderament a la dona; l’Asociación Daño Cerebral Adquirido Ateneu pel programa d’espai i temps per al creixement personal i apoderament de dones cuidadores; l’Asociación de Mujeres del Grupo San Lorenzo per ‘Les noves tecnologies, benefici per a la ciutadania. Proposta per al desenvolupament de dones adultes en risc d’exclusió’; l’Asociación de Personas Sordas de Castellón pel programa ‘Dones Sordes: el món a les nostres mans’; la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica – COCEMFE CS, pel projecte d’atenció integral a les dones amb discapacitat; l’Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer, pel projecte de formació per a l’empoderament de la dona cuidadora; i per a l’Associació de Dones Nacionalistes Terra (Adona’t) pel projecte ‘En Minoria, Cròniques d’una desigualtat’.

D’aquest mode, l’Ajuntament dóna suport a tots aquells projectes dirigits a la participació de les dones que estan exposades a una discriminació social, a dones amb problemes de salut específics del gènere, a millorar l’autoestima de les dones, o a la sensibilització per a la prevenció de la violència de gènere.

Compartir