Més de 150.000 euros per a la reforma dels voltants de l’Hospital General en Alacant

661

L’Ajuntament d’Alacant ha aprovat hui en junta de govern l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres de conversió en zona de vianants i accessibilitat al voltant de l’Hospital General d’Alacant. Les obres, amb un pressupost total de 152.460 euros, les acometará la mercantil Mainco Infraestucturas i Medi Ambient S.L, l’oferta del qual ha sigut identificada com la més avantatjosa econòmicament.

Entre les millores oferides per l’empresa adjudicatària es troba la reducció del termini d’execució inicialment previst en 30 dies naturals, quedant aquest termini d’execució en 60 dies naturals. Així mateix, l’empresa ha assumit el compromís d’incloure en el projecte, sense cost addicional per a l’Ajuntament, la realització de diversos rebaixes de vorera en els passos de vianants.

Obres de millora en depuradores

D’altra banda, la junta de govern també ha aprovat els acords pendents sol·licitats per l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) per a poder tramitar el finançament extraordinari per a realitzar les obres de millora necessàries en les depuradores de Rincón de Lleó i de Tabarca. Concretament, la junta de govern ha adoptat el compromís que l’execució d’aquestes obres, que realitzarà Aigües Municipalizadas d’Alacant, s’ajustarà a el que es preveu en els projectes tècnics ja aprovats per la junta de govern al març de 2018. Aquest compromís va ser requerit per l’EPSAR a fi d’arbitrar el corresponent finançament extraordinari per a poder escometre les obres.

Entre els treballs que s’executaran en la depuradora de Rincón de Lleó, figura la remodelació de la caldereria, la instal·lació de tamisat de fangs i la instal·lació de nova valvulería en l’EBAR Barranco de les Ovelles. Per la seua part, en l’EDAR de Tabarca està prevista la instal·lació d’un cabalímetre de mesurament en continu.

Igualment, la junta de govern ha aprovat un reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de 91.674 euros corresponent als treballs de reparació i manteniment de la senyalització horinzontal i vertical realitzats aquest passat mes de juliol.

Finalment, l’Ajuntament ha aprovat en junta de govern la sol·licitud per a la redacció d’un projecte modificat que reculla els canvis introduïts en el projecte de reforma i adequació de la Casa de la Festa, tals com la millora de l’eficiència energètica, la readaptació de les escales principal i secundària o la reubicació d’accessos.

Aquests canvis, segons avala l’informe tècnic, no representen un increment del preu d’adjudicació del projecte ni alteren les condicions essencials de la licitació

Compartir