L’Oficina Municipal de Mediació Hipotecària de Gandia redueix considerablement les consultes durant 2018

573

El regidor de Responsabilitat Social, Nahuel González, acompanyat del tècnic de l’Oficina de Mediació Hipotecària, Silverio Cabrera, han comparegut aquest matí davant els mitjans de comunicació per tal de fer un balanç del servei municipal que ofereix l’Ajuntament, de forma gratuïta, des de 2016, en col·laboració també amb el Col·legi d’Advocats de València.

Així, han destacat, en primer lloc, la baixada considerable pel que fa al nombre d’atencions o consultes (clàusules sòl, despeses formalització préstec, assessorament de lloguer, de VPO, expedients de desnonaments…): 290 en el que portem d’any, front a les 945 de 2016 i les 980 de 2017. La baixada també és considerable pel que fa als expedients de mediació hipotecària: 55 (2018), front el 142 de 2017.

“Les causes es deuen, segons la meua opinió, a la pressió cap als bancs de l’administració pública, col·lectius i opinió pública per a paralitzar els desnonaments i forçar una negociació amb els propietaris. Però també al fet que els bancs ja no concedeixen tantes hipoteques com abans”.

No obstant això, la xifra ha augmentat en el cas dels llançaments/desnonaments: 31 (2018) / 20 (2017) / 19 (2016).

“Això es deu a que la problemàtica dels desnonaments s’ha traslladat dels derivats de no poder pagar la hipoteca al de lloguer, sobretot les famílies en risc d’exclusió social. És una batalla diària molt més complicada, perquè entren en lloc també els drets dels propietaris de les vivendes. Estem contínuament buscant solucions”.

Dels 31 expedients finals de desnonaments, 8 es corresponen a hipotecaris (4 al 2017 i 7 al 2016), 16 a lloguer (13 a 2017, 8 al 2016) i 7 ocupacions il·legals de famílies necessitades (3 al 2017, 4 al 2016).

En el cas del desnonament hipotecari, es va aconseguir paralitzar l’execució en tots els casos excepte 1 (el banc no va voler negociar): 3 es van convertir en lloguer social i en 4 s’ha fet una suspensió provisional.

La totalitat dels 16 desnonaments per lloguer s’ha aconseguit evitar amb diferents opcions: suspensió provisional, ajudes o acord amb els propietaris.
Pel que fa a les 7 ocupacions (només es tramiten les que es fan per necessitat, mai les delictives), s’ha solucionat mitjançant ajudes com la tramitació de la Renda Valenciana d’Inclusió o els habitatges socials.

Nou servei d’assessorament

El regidor de Responsabilitat Social ha anunciat que el Servei de Mediació Hipotecària també assessorarà els consumidors sobre els tràmits de reclamació en cas que el Tribunal Suprem confirme la sentència que obliga a les entitats bancàries a fer-se’n càrrec de les despeses per la formalització de l’hipoteca. “La despesa més important es produeix a l’hora de formalitzar l’hipoteca i, per tant, tindrà major repercussió que les clàusules sòl”, ha assegurat Cabrera.

Compartir