L’alcaldia de Benifaraig serà accesible en els pròximes setmanes gràcies a la intervenció de l’ajuntament de València

1940

L’Ajuntament de València escometrà les obres necessàries per adaptar l’Alcaldia de Benifaraig i garantir-ne l’accessibilitat a tota la ciutadania. L’edifici, al número 47 del carrer de Ferrer i Bigne vorà millorades les seues condicions d’accessibilitat gràcies a un nou ascensor i a la reforma dels lavabos existents. A més, s’aprofitarà per renovar la fusteria actual, amb deteriorament provocat per les humitats i entrades d’aigua i l’atac de xilòfags.

El pressupost de licitació arriba als 71.868,86 euros, IVA inclòs, i el termini d’execució fixat és d’un màxim de cinc mesos, que s’estima que podrà ser inferior atés que un dels criteris per valorar les ofertes que arribaran fins la setmana que ve a l’Ajuntament inclou la reducció del termini d’execució de les obres com a element a valorar.

“Esta obra se suma a totes les realitzades dins del Pla d’Accessibilitat i Supressió de Barreres en Edificis Municipals que es va posar en marxa per part del govern de Joan Ribó en el mandat anterior després de realitzar una auditoria en 307 edificis per a avaluar en quina situació d’accessibilitat es trobaven”, ha explicat la regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario. En l’actualitat pràcticament la totalitat d’estos edificis ja estan adaptats.

“Este pla no sols respon a la necessitat d’adaptar-nos a la legislació vigent sinó que també mostra el model de ciutat amb què este govern està compromés, un de ciutat inclusiva on el que importa són les persones i garantir el seu accés en igualtat de condicions als servicis i a totes les oportunitats que la ciutat oferix”, ha destacat Notario, per a qui esta nova actuació “se suma a les múltiples intervencions que este govern municipal ha realitzat en Benifaraig i altres pobles de València, que són una part fonamental de la nostra ciutat”.

Compartir