L’alcalde d’Alacant es reuneix amb directius de *Accenture per a actualitzar l’agenda per a innovació

1295

L’Alcalde d’Alacant, Luis Barcala, ha tingut hui una trobada amb el president de Accenture España, Juan Pedro Moreno, i altres directius d’aquesta important empresa tecnològica radicada a Alacant, en el qual ha anunciat que la ciutat estrenarà un pla totalment alineat amb l’Agenda 2030, que es dirà Agenda per a la Innovació d’Alacant 2019-2023 i que comptarà amb la marca *Innovalicante per a aconseguir la major difusió i penetració en el teixit social i econòmic de la ciutat. *Innovalicante serà a partir d’ara la referència de l’evolució que experimentarà la nostra ciutat, convertint-se en l’eix de totes les nostres polítiques innovadores.

Barcala ha posat sobre la taula durant la seua intervenció, desenvolupada en les instal·lacions de *Accenture a Alacant, el fet que la societat està immersa en una revolució conseqüència de l’adopció generalitzada de tecnologies i a la qual no ha de ser aliena l’administració pública, “per la qual cosa aquesta indiscutible realitat la tenim molt present a l’Ajuntament d’Alacant i per això hem desenvolupat un paquet d’accions tendents a obtindre una administració 100% digital que siga conforme a les necessitats de la nostra ciutadania i imperiosament compatible amb els elements tecnològics que de manera generalitzada utilitzen”.”Com a alcalde d’Alacant, tinc clar que la tecnologia ha d’estar al servei de l’ésser humà per a ajudar-lo diàriament, que la digitalització ha de facilitar com més aspectes de la vida quotidiana dels alacantins, millor, i sobretot, que aquest binomi tecnologia-digitalització ha d’estar equilibrat i proporcionat per a convertir a Alacant en una ciutat avançada i clarament modernitzada”.*Barcala ha assenyalat que “la jornada organitzada per *Accenture, en el marc incomparable de les seues instal·lacions en el port d’Alacant, ens demostra que aquest objectiu es pot aconseguir a través de la col·laboració entre les administracions públiques i les empreses tecnològiques. I només conjuminant l’experiència i bon fer d’ambdues s’obtindran casos reals d’èxit.

Per al primer edil, “la innovació d’Alacant no ha de basar-se exclusivament en la tecnologia, encara que és l’eina principal per a encarar el repte, i és per això que des de l’Ajuntament s’està treballant en tres eixos principals.

El primer d’ells és l’Eix tecnològic (Alacant Smart City). “Aquest eix té un perfil netament tecnològic i és transversal a la resta d’eixos municipals. Està coordinat des de la Regidoria de Noves Tecnologies, Innovació i Informàtica, que s’encarrega de promoure la implantació de l’Administració Digital, millorant les eines a la disposició dels empleats públics, l’ús de la tecnologia per a la simplificació de processos i l’anàlisi de dades per a la presa de decisions i la personalització dels serveis públics, en funció del tipus d’usuari, generant serveis i tràmits digitals personalitzats. Tot això tenint molt present que l’objectiu final ha de ser acostar tota la gestió municipal a la ciutadania i empreses de la forma més transparent, accessible, amigable, senzilla i útil”, ha manifestat el primer edil.
“Dins del Pla Estratègic que he esmentat cal destacar, entre els projectes que es desenvoluparan aquesta anualitat, la unificació de les eines que conformaran la plataforma “Alacant Smart City” i que acostarà a la ciutadania i empreses la gestió municipal a través d’una app on s’integraran totes les eines ciutadanes, actualment disperses, i que facilitarà l’accés a les mateixes a través d’un canal senzill, funcional i intuïtiu i que comptarà amb la possibilitat de realitzar accessos personalitzats per usuari a les eines mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial i permetent a través del reconeixement del llenguatge natural sol·licitar verbalment l’accés als serveis”, ha explicat l’alcalde *Barcala als representants de *Accenture. A més i en aquesta direcció s’estan implementant quadres de comandament que permetran l’accés a la gestió municipal en línia i que culminaran amb la creació del “Quadre de Comandament de la Ciutadania” on qualsevol persona podrà consultar i analitzar la informació de gestió municipal potenciant-se la transparència i la fiscalització ciutadana. Una part del Pla és finançat a través de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) i s’invertiran 804.000 € en noves tecnologies tant en l’àrea de Cigarreras com en la innovació de serveis municipals.

El segon eix esmentat per l’alcalde en el marc de la referida agenda per a la modernització d’Alacant és l’Eix Social. L’Ajuntament està actualment elaborant un document amb les línies estratègiques “del que seran els nostres criteris per a definir i adaptar totes les polítiques, plans, programes, projectes i operacions, amb l’objectiu clar que s’assumisquen, en tots ells, criteris de sostenibilitat social, ambiental, econòmica, financera i de transparència per a totes les actuacions municipals. La nostra labor a través de l’Ajuntament ha d’estar clarament alineada amb els ODS 2030”, ha assenyalat l’alcalde durant la seua intervenció.
“Aquesta transparència farà que tots els alacantins tinguen accés a la informació que es maneja des de cadascuna de les regidories i puguem avançar conjuntament en la cerca de solucions als reptes comuns de la ciutat. L’Agenda Alacant 2030 s’omplirà d’accions decidides i alineades amb les polítiques sostenibles, i com aquests objectius no han de circumscriure’s únicament a l’Ajuntament, volem tindre alacantins actius en la consecució dels *ODS i hem d’aconseguir la alicantinizatció dels objectius de desenvolupament sostenible. pel que obrirem totes les vies de participació possibles, és imprescindible que la ciutadania s’involucre”, ha indicat l’Alcalde”.

El tercer dels eixos que integra l’agenda de la innovació d’Alacant és l’Eix empresarial i en ell l’alcalde ha fet referència expressa a Alacant Futura, la plataforma que abandera l’Ajuntament d’Alacant per a atraure indústries tecnològiques a la nostra ciutat. “És fonamental disposar d’una base tecnològica ferma, orientada a les persones i a la consecució dels *ODS 2030,i és imprescindible que les empreses tecnològiques, autèntics motors de l’economia i més concretament de l’alacantina, vulguen implantar-se a la nostra ciutat”, ha assenyalat. La via tecnològica d’aquest eix centra la seua activitat a generar l’entorn tecnològic necessari perquè Alacant es convertisca en banc de proves per a les empreses tecnològiques que formen part del projecte i facilitar, a través de la generació d’un portal/app específic (Welcome Pack), els tràmits municipals que hagen de realitzar les empreses i/o empleats que vagen a implantar-se a Alacant. Quant al desenvolupament i implantació del “Wellcome Pack”, s’utilitzarà la seu electrònica municipal com a base tecnològica i es generarà un espai específic, portal/app, per a les empreses participants. Conjuminant en un sol espai tots els tràmits, guies i recomanacions tant per a les empreses com per als seus treballadors i facilitant un canal de comunicació amb l’entitat.

Barcala ha finalitzat “demanant a les empreses que siguen conscients de la seua responsabilitat en el desenvolupament d’Alacant i sol·licitant que la seua base tecnològica siga la coartada per a incrementar la qualitat de vida dels alacantins, que generen directa i indirectament riquesa a tots els nivells. Nosaltres els ajudarem, per a multiplicar el potencial de creixement de totes i cadascuna de les empreses que trien Alacant com a àmbit d’actuació o des d’on operar cap a la resta del món”.

En la trobada amb màxim responsables de Accenture a Alacant, el president de *Accenture España, Juan Pedro Moreno, li ha explicat a l’alcalde alguns dels importants projectes que estan desenvolupant a Alacant en el marc d’intel·ligència artificial, la robòtica, el big data i la realitat augmentada. Al mateix també ha assistit el regidor responsable de l’àrea d’Innovació de l’Ajuntament d’Alacant, Toño Peral, que és l’encarregat d’impulsar l’agenda de la innovació anunciada per l’alcalde.

Compartir