L’Ajuntament repararà xicotets desperfectes i trencaments en més de dos-cents carrers d’Alacant

1317

L’Ajuntament d’Alacant, a través de la regidoria d’Infraestructures i Manteniment, repararà els desperfectes de la via pública i preveu actuar en un total de dos-cents carrers per a arreglar els trencaments de paviment, falta de rajoles, desperfectes en bolardos i tancaments i la deficient anivellació del paviment pel creixement d’arrels, aconseguint així evitar incidents.

D’aquesta forma es preveu actuar a través d’un Pla d’Acció amb dos contractes per a aconseguir la reparació, manteniment i conservació de les voreres del terme municipal d’Alacant.

El primer projecte que contempla un centenar de carrers vió la llum la passada Junta de Govern amb la seua aprovació l’execució de la qual s’ha pressupostat en un total de 79.981 euros, que anirà a la mesa de contractació i s’aprovarà en un termini de tres mesos, i el segon està en fase s’aprovació primer per junta i també preveu la reparació d’un centenar més de carrers.

El Consistori respondrà a través d’aquests dos projectes a les peticions emeses per veïns i usuaris, que han sigut recollides per la Policia Local, el servei de Bombers del SPEIS i les diferents regidories, remetent els informes a la Unitat Tècnica de Conservació de la Via Pública.

L’àmbit d’actuació s’estén a tot el municipi, duent a terme en la primera fase en obres de millora en àrees com el Passeig de l’Esplanada d’Espanya, Calvo Sotelo, Maisonnave, Plaza Amèrica, l’accés a la Plaça de Bous, Avinguda Conde Lumiares, Avinguda de Niça, Avinguda Albufera, Avinguda Benidorm i Avinguda la Condomina, entre unes altres.

El projecte de restauració de les diferents vies públiques preveu actuacions de pavimentació, amb la demolició del paviment existent, excavació i sanejat de la zona afectada amb nou material; ranurado i anivellació de rasanteos per a aconseguir la millora de l’accessibilitat urbana; instal·lació de bolardos en substitució d’aquells que reflectisquen deficiències; així com noves arquetes i tapes.

Així mateix, es duran a terme tasques de serralleria, reparant tancaments i mobiliari amb nous materials similars als ja existents i es reposarà la senyalització horitzontal que resulte afectada per les obres, conforme a les normatives vigents.

Quant a l’adjudicació del primer contracte per a l’execució de les obres, haurà de passar per Mesa de contractació i per la Junta de Govern Local per a la seua aprovació i posada en marxa amb un termini previst de tres mesos.

A més a través d’aquest pla d’acció, el Consistori aconseguirà implementar i mantindre els criteris d’accessibilitat de l’entorn urbà, aconseguint també una millora de la seguretat per als vianants i restaurant el patrimoni alacantí.

Compartir