L’ajuntament de València tanca la concertació de prèstecs per a 2019

1315

L’Ajuntament de València ha culminat en el dia de hui l’expedient de concertació de préstecs per a l’exercici 2019, després de la formalització d’una nova operació per import de 3,2 milions d’euros, amb l’entitat CaixaBank. El procediment global es va iniciar el mes d’abril, i en ell han participat deu entitats financeres.

Amb esta actuació, el total dels préstecs contractats durant l’any ascendix a 18,2 milions d’euros, els quals estaven previstos a l’Ajuntament de València com a ingressos disponibles per al finançament de noves inversions.

Segons informen des de la Regidoria d’Hisenda, «les amortitzacions de deute municipal aconseguiran en 2019 un total de 94 milions d’euros, amb un increment de 38 milions d’euros respecte dels 56 milions previstos en el pressupost inicial».

La reducció neta del saldo del deute consolidat a 31 de desembre de 2019 serà de 75,8 milions d’euros després de la realització de les citades operacions, situant-se en 374,8 milions d’euros, que suposen el 45,02% dels ingressos corrents liquidats consolidats en l’exercici de 2018.

Esta reducció de deute financer, junt als favorables tipus d’interés, permetrà este exercici un estalvi en la despesa per interessos superior a 5,6 milions d’euros respecte al pressupostat. En paraules del Regidor d’Hisenda, Ramón Vilar, «estem entrant en un nivell de ‘deute controlable’. Durant els últims quatre anys hem fet un enorme esforç per a aconseguir este control del deute que ens ha permés, entre altres coses, eixir del Pla d’Ajust».

Segons el Regidor Ramón Vilar, «continuarem acudint al mercat de capitals aprofitant les condicions favorables del preu del diner que existixen en el mercat financer».

Compartir