L’ajuntament de València adquireix la Casa de la Demanà del Saler y la Casa de la Trilladora del Palmar

911

L’Ajuntament ha destinat 1.578.373 d’euros per adquirir la Casa de la Demanà i La Trilladora del Tocaio, dos edificis històrics i singulars lligats a l’activitat agrària del cultiu de l’arròs del parc natural de l’Albufera. D’esta manera, segons ha aprovat la Junta de Govern Local, a instàncies d’una proposta de la Regidoria d’Agricultura Horta i Pobles de València, estos dos immobles d’arquitectura popular, que formen part del catàleg municipal de béns i espais protegits com a béns de rellevància local (BRL), s’incorporaran al patrimoni públic i es conservaran com a tal per a les futures generacions.

Segons este acord, estos dos edificis dels pobles del sud esmentats, en un futur, albergaran equipaments culturals que donaran resposta a les necessitats del veïnat de la zona, perquè a l’estar les seues poblacions dins de l’entorn natural del Parc Natural de l’Albufera i la Devesa no disposen de solars per a executar nous recursos culturals.

La Casa de la Demanà, ubicada al poble del Saler, ha sigut al llarg dels tres segles de la seua història, des de seu de subhastes dels punts de caça de l’Albufera fins a hostalatge de visitants del parc natural. D’altra banda, la Trilladora de Tocaio del Palmar, era el lloc on s’acostaven els arrossers pels canals per a separar la palla del gra de l’arròs.

Al formar part del patrimoni públic, estos dos edificis, que mantindran els seus elements històrics per tal de propagar la cultura de la marjal i de l’horta valenciana, seran seu d’equipaments públics tal com han reivindicat tant les alcaldies dels pobles del Saler i el Palmar com el teixit associatiu d’estes poblacions.

Compartir