L’Ajuntament de Castelló potencia la Compra Pública d’Innovació

1138

L’Ajuntament de Castelló ha celebrat jornades de formació dirigides a tècnics i regidors de l’equip de govern sobre la Compra Pública d’Innovació (CPI) i la seua aplicabilitat, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre el valor que té i donar a conéixer el seu desenvolupament des del començament del procés fins a l’adjudicació del projecte. L’alcaldessa, Amparo Marco, ha participat en aquestes, al costat de la directora de l’Oficina de Planificació i Projecció Econòmica, Carmen Vilanova, el departament de la qual lidera la iniciativa que ha estat finançada per l’Agència Valenciana de la Innovació.

«A l’Ajuntament de Castelló, com a agent tractor de la innovació, ens estem formant per a potenciar iniciatives encaminades a cobrir noves necessitats de la ciutadania i fomentar la innovació en la compra pública», ha explicat l’alcaldessa, Amparo Marco. «Cal impulsar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, estimulant a les empreses perquè participen i presenten ofertes innovadores en els processos de compra pública», ha ressaltat.

En els tallers s’ha destacat la Compra Pública d’Innovació com una eina per a la millora dels serveis públics mitjançant la incorporació de béns o serveis innovadors, ja que la compra es basa en necessitats concretes de la ciutadania que han de ser cobertes. També facilita el foment de la innovació empresarial i la millora de la competitivitat i sostenibilitat regional, així com la internacionalització.

La proposta en la qual s’estan formant funcionaris i regidors passa per les fases de planificació, gestió i coordinació. Entre els objectius, destaca la realització de compres públiques regulars per a oferir I+D que permeta millorar els serveis públics i oferir així solucions innovadores. També es preveu establir els mecanismes necessaris per a la sensibilització i formació de tècnics en Compra Pública d’Innovació, de manera que es puga articular de manera eficient un procediment adequat per a activar la política de CPI. Un altre dels passos és donar suport a la identificació de potencials projectes susceptibles de ser traccionados a través de CPI, i elaborar i difondre els resultats del Mapa de Demanda Primerenca.

Aquest mapa consistirà en la preparació i dinamització de tallers de treball amb el personal de l’Ajuntament, empreses i centres d’investigació per a la selecció de reptes a incloure. En una fase posterior, i sobre la base dels interessos del consistori, s’impulsaran licitacions de compra pública precomercial, compra pública de tecnologia innovadora o associació per a la innovació.

Compartir