L’Ajuntament d’Alacant planteja als veins i comerciants de la zona centre la seva peatonalització

1232

L’Ajuntament d’Alacant, a través de la regidoria de Trànsit i Transports, s’ha compromés a portar avant la conversió en zona de vianants del centre tradicional, en els eixos de l’Avinguda Constitució, Carrer Bailèn, Carrer Castanys i Plaza Gabriel Miró, per la qual cosa ha encarregat un projecte per a la realització de treballs tècnics que permeten estudiar la viabilitat i sostenibilitat de l’aplicació d’una metodologia tipus en l’ampliació de les zones per als vianants.

Aquesta actuació constitueix la primera línia estratègica a seguir dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, PMUS, relativa al vianant. La durada prevista dels treballs és de sis mesos, amb un pressupost base de licitació de 96.800 euros.

L’edil de Seguretat i Trànsit, Jose Ramón González, ha assenyalat que “l’equip de govern tal com es va comprometre impulsarà i portar avant la conversió en zona de vianants”, assegurant que per a això” és necessari establir un full de ruta clar seguint uns criteris sòlids, perquè quan es tracta de comprometre’s amb la ciutadania no es pot improvisar en un projecte tan important com aquest, com va fer l’anterior equip de govern tallant un tram de l’avinguda de la Constitució”.

Així mateix, González, ha explicat que “buscant la major eficiència es contractarà el projecte de la metodologia perquè elaboren els estudis necessaris, amb les proposta d’alternatives per a l’ordenació de l’espai públic, tot això amb un procés de participació ciutadana imprescindible que serà vital per a escoltar totes les propostes i, finalment, la redacció dels documents definitius”.

Amb aquesta iniciativa s’analitzaran les propostes d’intervenció per als vianants per a potenciar els desplaçaments per als vianants a través de la creació d’itineraris i desenvolupar un Pla de millora per als vianants per al Centre històric. D’aquesta manera s’aconseguirà que les maneres de transport sostenibles predominen sobre aquells que generen un major consum de recursos i una major contaminació.

Treballs tècnics per a realitzar la metodologia de la conversió en zona de vianants.

El projecte per a realitzar la metodologia de la conversió en zona de vianants es divideix en quatre fases. En primer lloc hauran d’elaborar-se estudis funcionals que contemplaran unanálisis especial de la situació real de l’àmbit i del tractament de l’espai públic, així com un estudi de la moviildad i dels serveis municipals a més de la implantació de mesures que integren el projecte municipal Alacant es Mou, Smart City.

Respecte a la segona fase, es proposaran alternatives a l’ordenació i tractament dels diferents tipus de vies, entre unes altres. I en la tercera fase es preveu el procés de participació ciutadana tutelat per l’Ajuntament per a recollir les propostes i l’opinió dels residents, comerciants i empresaris, així com les entitats i associacions, que serà transversal en totes les fases.
Aquesta fase contempla una presentació i exposició pública de les propostes alternatives i els estudis funcionals. I finalment la quarta fase contempa la redacció dels documents definitius, amb l’ordenació de l’espai públic del centre tradicional, el catàleg de solucions en els diferents tipus de carrers segons els seus usos i el projecte final amb la proposta per a executar.

Compartir