L’ajuntament d’Alacant formenta la participació i el suport a les associacions juvenils amb un nou conveni

1612

La Regidoria de Joventut, que dirigeix l’edil Israel Cortés, ha signat un conveni amb el Consell de la Joventut d’Alacant (CJA) per a promocionar la participació i el suport a les associacions formades pels col·lectius alacantins integrats en aquesta franja d’edat.

El termini de vigència del conveni va començar l’u de gener i es prolongarà fins al 31 de desembre de 2019, de manera que el Consistori, a través de la Regidoria de Joventut, inclourà en el Pressupost Municipal una partida que ascendeix l’any 2019 a 18.000 euros per a subvencionar aquestes iniciatives coordinades de dinamització juvenil.

Donada la coincidència d’interessos en els objectius de totes dues institucions, aquest acord de col·laboració consolida l’esforç conjunt de les dues parts per a desenvolupar programes d’actuació encaminats a afavorir la integració social dels joves de forma eficaç.

En aqueix sentit, l’Ajuntament es compromet tant a facilitar equipaments i mitjans tècnics, com a coordinar l’ús de les instal·lacions i recursos i a reconéixer com a registre vàlid i preferent d’associacions juvenils l’establit pel CJA.

Compartir