L’Ajuntament d’Alacant destina més de 255.000 euros a la instal·lació de l’enllumenat ornamental per a les festes de Nadal, Reyes, Carnestoltes i Fogueres

641

La Junta de Govern ha aprovat hui l’adjudicació dels lots del servei de “Instal·lació, manteniment i desmuntatge de l’enllumenat ornamental amb motiu de les festes de Nadal 2018, i Reyes, Carnestoltes i Fogueres 2019”, que suposarà una inversió total de 255.600,64 euros.

La portaveu municipal, María del Carmen de España, ha comunicat que, d’aquesta manera, el consistori garanteix la instal·lació de l’enllumenat ornamental amb l’antelació necessària per a evitar problemes de terminis, com els que es van donar en la campanya de 2017 amb l’anterior equip de govern.

La contractació del servei d’instal·lació, conservació i desmuntatge de l’enllumenat ornamental tradicional i de zones comercials de Nadal, Any Nou i Reyes 2018-2019, així com de Carnestoltes 2019, que compon el lot A, es va concedir a la mercantil IL·LUMINACIONS XIMENEZ, S. a., per un import total de 220.510,64 euros. A més, el servei d’enllumenat ornamental per a les festes de Fogueres 2019, corresponent al lot B, es va adjudicar a la mercantil DECO-URBA 2007, S.L. per la quantitat de 35.090 euros. Els acords seran publicats en el perfil del contractant i es requerirà a l’adjudicatari per a dur a terme la formalització del contracte.

Així mateix De España va incidir hui en l’aprovació de la convocatòria per a contractar les noves obres del projecte de Reparació de voreres en diverses zones del terme municipal d’Alacant, dividit en dos lots.

Respecte al primer lot 1, el pressupost base de licitació ascendeix a 79.981,00 euros, admetent-se proposicions a la baixa. Quant al lot 2, la quantitat és de 95.277,55 euros, admetent-se, també, proposicions a la baixa. La inversió total aconsegueix els 175.258, 55 euros.

Cancel·lació definitiva del Pla d’Ajust
La Junta de Govern Local, a més, ha acordat l’aprovació de la modificació de crèdits que permetrà, previsiblement el divendres, el pagament material per a la cancel·lació del Pla d’Ajust, vigent des de l’any 2012.
Per la seua part, després de finalitzar el període d’al·legacions sense que s’haja presentat cap, aquest acord, tal com preveu el Reial decret legislatiu 2/2004 del cinc de març, es converteix en definitiu.

D’aquesta forma, queda aprovada la proposta sobre el Segon Expedient de Modificació de Crèdits, consistent en la dotació de Suplements de Crèdit per import de 30.565.596 euros i Baixes per Anul·lació per import de 3.884.301 euros, dins del pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2018.

Segons el confirmat pel regidor d’Hisenda, Carlos Castillo, el següent tràmit per a la cancel·lació del Pla d’Ajust és *provisionar a Tresoreria els recursos necessaris per a realitzar el pagament material als bancs. Una vegada cancel·lat el pagament, es portarà de nou a la Junta de Govern i es convocarà una comissió d’Hisenda per a posar en marxa l’ordenació de les reformes fiscals.

Així mateix, el regidor del Partit Popular ja ha iniciat una ronda de reunions, que durà a terme durant aquesta setmana amb la resta de grups polítics per a poder negociar els aspectes d’aquesta.

Obres de rehabilitació del Mercat Central
A més, l’equip de Govern popular ha donat el vistiplau al Pla de Seguretat i Salut en el Treball per a executar les obres de “Rehabilitació de façanes i condícies del Mercat Central de Proveïments d’Alacant”. El contracte per aquests serveis es va adjudicar a favor de la mercantil *NOVUM PROJECTES INTEGRALS, S.L. per la quantitat de 247.808 euros, IVA inclòs.

Des de l’Ajuntament d’Alacant s’han impulsat aquests projectes, que inclouen d’una banda la rehabilitació completa de la façana i la millora de les condícies, que comptaran amb nou equipament sanitari, nova presa de reg i desguàs. A més, es redistribuiran els espais interiors d’aquests. D’aquesta forma, el Consistori dóna resposta a la necessitat de millorar l’estat d’un edifici històric de la ciutat com és el Mercat de Proveïments.

Compartir