La Diputación y el ITC consoliden Vigilancer com una de les ferramenta més útils per al sector ceràmic

817

La Diputació de Castelló i el ITC han consolidat Vigilancer com una eina útil per a fomentar la competitivitat del sector ceràmic provincial. I és que més de 600 usuaris utilitzen de forma periòdica aquest sistema de vigilància competitiva que forma part de les accions amb les quals el Govern Provincial dóna suport a aquest sector clau per als municipis de Castelló.

El diputat de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, ha explicat que “la millor resposta i prova que és un recurs útil és que cada dia ho utilitzen més empreses, prescriptors i professionals vinculats a la ceràmica, perquè comproven el bon funcionament de igilancer. És un sistema de cerca d’informació en mitjans i fonts online, per la qual cosa és capaç d’accedir a una exhaustiva quantitat d’informació privilegiada”.

Cal recordar que aquest recurs naix de la col·laboració entre la Diputació Provincial de Castelló i l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) per a oferir al teixit industrial tauleller de Castelló una eina estratègica que li permeta avançar-se als canvis que afecten el sector ceràmic i prendre posicions d’avantatge competitiu en el mercat mundial.

La clau de l’èxit: continguts actualitzats i d’interés per al sector

Cada trimestre es pugen un de mitjana de 200 continguts a la pàgina web de VIGILANCER (http://www.vigilancer.es/ ),prevalen els criteris de qualitat sobre els de quantitat. Aquests continguts anteriorment comentats són fruit de la labor d’anàlisi diària realitzada per persones especialitzades en ceràmica i molt conscients de la realitat actual que viu el sector. Aquesta experiència els permet seleccionar els continguts més interessants del brut de la informació que estudien.

TWEETS DIARIS AMB L’ETIQUETA O HASTAG #VIGILANCER

Es considera d’especial rellevància que els continguts seleccionats apareguen en les xarxes socials amb el distintiu del projecte perquè s’aconseguisca incrementar el trànsit de la web i així aconseguir els objectius d’impactes buscats. Per això, cada vegada que se selecciona un contingut, es comparteix en Twitter amb la corresponent etiqueta.

EDICIÓ DE NEWSLETTER PERIÒDIC

Des de l’inici del treball, s’ha gestionat, muntat i enviat un *newsletter o butlletí a tots els usuaris inscrits a la llista de correu de VIGILANCER, amb una periodicitat de 15 dies (excepte extraordinaris). El mateix està dividit en una sèrie de seccions que a continuació es comenten:
– Editorial. – Aquesta editorial consisteix en un article d’opinió emés per diferents persones vinculades al sector, buscant la màxima rellevància d’aquestes.
– Secció d’oportunitat. – En aquesta secció es publica l’oportunitat o oportunitats que s’han preparat i publicat en la web 15 dies anteriors
– Selecció de continguts. – Se selecciona i es divideix en una sèrie de seccions aquells continguts que es consideren de major rellevància de els publicats els 15 dies anteriors.

PREPARACIÓ I DIFUSIÓ D’OPORTUNITATS

El criteri que se segueix per a considerar un tema o contingut concret com a oportunitat és que, pel nou, singular, o especial interés del que difon (sota el criteri dels tècnics encarregats de l’anàlisi d’informació) es considera una oportunitat per a algun dels perfils d’empresa del conjunt del sector ceràmic.

El treball a realitzar difereix depenent de la naturalesa del contingut a desenvolupar. A vegades és un informe d’interés, cas en el qual es llig i realitza un resum de l’interessant. A vegades és un tema d’actualitat de premsa, on es busca més informació per a ampliar. A vegades es tracta d’una innovació, en la qual es busca informació tècnica (patents, articles científics, etc.) per a recopilar-la i intentar facilitar la comprensió o les possibilitats d’aquesta novetat.
Les oportunitats són visibles durant el període que romanen publicades i el primer mes de l’any són recopilades i passen a formar part de l’informe anual d’oportunitats, on són de nou revisades, ampliades i actualitzades per a formar part d’aqueix document.

GESTIÓ D’EDITORIALS

Aquesta secció està molt bé valorada per dos motius. D’una banda, les persones que s’impliquen amb la redacció d’una editorial prossegueixen posteriorment amb la lectura i difusió del treball, sentint-se d’alguna forma participes d’aquest. D’altra banda, les persones que segueixen l’activitat de *VIGILANCER és la secció a la qual més s’accedeix, probablement per l’interés i la curiositat de conéixer el que aquestes persones pensen.

Permanent suport a un sector clau per a l’economia provincial

Cal recordar que tant el president de la Diputació, Javier Moliner, com el diputat de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, mantenen de forma periòdica trobades de treball amb agents del sector ceràmic per a dissenyar accions de suport a un sector clau per a l’economia de la província. Tant és així que la Diputació articula un conjunt d’iniciatives entre les quals s’inclouen des de cursos formatius a la carta com el d’electromecànics, els premis Som Ceràmica dirigits a empreses, ajuntaments i artistes ceràmics provincials, l’eina SOLCONCER per a prescriptores i professionals de la construcció com a arquitectes i enginyers, l’aplicació CeramiCS amb un aparador digital de l’ús urbà del material ceràmic a la província o VIGILANCER.

Compartir