La castellonenca Imma Puig rep el Premi Olímpia 2019 per la seua trajectòria i compromís amb les dones

892

La guardonada ha destacat que “cal lluitar per a aconseguir una pau inclusiva des de la perspectiva de la violència de gènere i la igualtat entre dones i homes, perquè el feminisme és l’única eina que no usa la violència com a arma de poder”

L’Ajuntament de Castelló ha celebrat aquest matí els actes institucionals amb motiu de la data del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. Cada any, per a avançar en la igualtat real entre dones i homes, l’Ajuntament convoca el Premi Olímpia en memòria d’Olímpia de Gouges, que mitjançant la ‘Declaració dels drets de les Dones i la Ciutadana’ (1789) va animar a totes les dones del planeta a reconéixer els seus drets.

És per això que les associacions i membres del Consell Municipal d’Igualtat li han atorgat el Premi Olímpia 2019 a Imma Puig Vicent, pel seu compromís social i professional amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, especialment, en favor de les dones i xiquetes més vulnerables valorant la seua contribució en el temps i el seu impacte social.

La guardonada amb el premi, Imma Puig, ha expressat que “he treballat i seguiré treballant per la igualtat, recolzant a les dones i grups feministes de Safané, donant visibilitat a una ètnia que està a punt de desaparéixer per temes d’immigració, i per la Pau, per aconseguir una pau inclusiva des de la perspectiva de la violència de gènere i la igualtat entre dones i homes, perquè el feminisme és l’única eina que no usa la violència com a arma de poder”.

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, s’ha dirigit a Puig per evidenciar “el seu compromís social, solidari, d’estima, d’humanitat a favor de les dones i xiquetes més vulnerables amb el seu caràcter obert i solidari. Imma és una dona feta a ella mateixa i un referent per a totes les ciutadanes i ciutadans de Castelló”.

La regidora d’Igualtat, Verònica Ruiz, ha defensat que “no farem un pas enrere en la lluita dels drets de les dones, amb els drets de les dones no es negocia. La xacra que estem patint sols per ser dones, la violència i agressions masclistes que actualment estem patint… Contra aquesta realitat sols hi ha una resposta, feminisme, que és, ni més ni menys, que la lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes, la lluita pels drets socials, laborals i econòmics de totes les dones. Una lluita que sempre ha estat, és i seguira sent transversal i plural”.

Castelló, 7 de març de 2019
Imma Puig recibe el premio Olimpia 2019 por su trayectoria y compromiso con las mujeres

La galardonada ha destacado que “hay que luchar para conseguir una paz inclusiva desde la perspectiva de la violencia de género y la igualdad entre mujeres y hombres, porque el feminismo es la única herramienta que no usa la violencia como arma de poder”

El Ayuntamiento de Castelló ha celebrado esta mañana los actos institucionales con motivo de la fecha del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Cada año, para avanzar en la igualdad real entre mujeres y hombres, el Ayuntamiento convoca el premio Olimpia en memoria de Olimpia de Gouges, que mediante la ‘Declaración de los derechos de las Mujeres y la Ciudadana’ (1789) animó a todas las mujeres del planeta a reconocer sus derechos.

Es por eso que las asociaciones y miembros del Consejo Municipal de Igualdad le han otorgado el premio Olimpia 2019 a Imma Puig Vicent, por su compromiso social y profesional con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente, en favor de las mujeres y niñas más vulnerables valorando su contribución en el tiempo y su impacto social.

La galardonada con el premio, Imma Puig, ha expresado que “he trabajado y seguiré trabajando por la igualdad, apoyando a las mujeres y grupos feministas de Safané, dando visibilidad a una etnia que está a punto de desaparecer por temas de inmigración, y por la Paz, para conseguir una paz inclusiva desde la perspectiva de la violencia de género y la igualdad entre mujeres y hombres, porque el feminismo es la única herramienta que no usa la violencia como arma de poder”.

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, se ha dirigido a Puig para evidenciar “su compromiso social, solidario, de aprecio, de humanidad a favor de las mujeres y niñas más vulnerables con su carácter abierto y solidario. Imma es una mujer hecha a ella misma y un referente para todas las ciudadanas y ciudadanos de Castelló”.

La concejala de Igualdad, Verònica Ruiz, ha defendido que “no daremos un paso atrás en la lucha de los derechos de las mujeres, con los derechos de las mujeres no se negocia. La lacra que estamos sufriendo solo por ser mujeres, la violencia y agresiones machistas que actualmente estamos sufriendo… Contra esta realidad solo hay una respuesta, feminismo, que es, nada más y nada menos, que la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la lucha por los derechos sociales, laborales y económicos de todas las mujeres. Una lucha que siempre ha sido, es y siguiera siendo transversal y plural”.

Compartir