La baixada de valors cadastrals a Castelló en un 9,3% s’aplicarà al rebut de l’IBI en 2019

561

L’Ajuntament de Castelló manté la voluntat d’ajustar la política fiscal al context de l’economia local, especialment referent a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que va experimentar un increment desproporcionat durant la bambolla immobiliària per decisió dels anteriors governs municipals. Per açò, l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha sol·licitat a la Gerència Territorial del Cadastre de Castelló una nova baixada del 9,3% en el valor cadastral dels immobles, que és l’import sobre el qual s’aplica l’IBI.

Aquesta és la segona revisió cadastral consecutiva que demana el Govern municipal per a atenuar l’impacte de la contribució urbana en la butxaca de les famílies, després que l’IBI pujara de forma notòria en els últims anys “per la decisió dels governs central i local del PP”. La iniciativa és un dels objectius del Pacte del Grau, que ho va incloure en el document signat entre els grups municipals que sustenten el Govern municipal des de 2015.

Marco va formalitzar la sol·licitud fa unes setmanes davant l’organisme del Ministeri d’Economia. “Som sensibles amb la realitat de les famílies i el que hem fets ha sigut ajustar la política fiscal a la situació econòmica, mitjançant una política fiscal solidària. La pressió fiscal municipal baixa un any més, però sense que açò signifique que el Govern municipal veja modificada la seua capacitat financera per a assumir els serveis i les obres públiques que reclama la ciutadania per a aconseguir una ciutat en la qual cada dia es visca millor”, destaca.

La primera revisió dels valors cadastrals va rebaixar un 9,1% el preu dels habitatges i immobles sobre el qual es calcula l’IBI. En aquesta segona revisió, la baixada serà del 9,3% sobre els valors de l’any passat. Açò suposarà que el descens acumulat en dos anys serà d’un 15%. Un habitatge de 100.000 € en 2017 es va reduir fins als 91.000 € en 2018 i amb el nou coeficient per a 2019, tindrà un valor cadastral de 84.630 €. De forma paral·lela a l’aplicació d’aqueixos nous valors cadastrals, l’Ajuntament va decidir rebaixar també el coeficient municipal que determina l’import final de l’IBI. L’anterior govern del PP ho va establir en un 0,7875%. En 2017 es va baixar al 0,7475% i en 2018, al 0,69%. Amb aquestes modificacions, la majoria dels immobles de Castelló han pagat ja menys IBI enguany.

Una comissió municipal s’està encarregant, igual que en anys anteriors, de revisar les ordenances fiscals i en aqueix marc de diàleg polític s’analitzarà en les pròximes setmanes si es procedeix a un nou ajust del coeficient per a frenar la pujada de l’IBI que van impulsar els governs anteriors, sempre que no afecte a la suficiència financera municipal. La reducció de valors cadastrals no solament afecta a l’IBI, també a impostos de caràcter nacional com l’IRPF, plusvàlues, transmissions patrimonials i successions.

El Govern municipal de Castelló pretén compensar l’efecte de la ponència de valors cadastrals aprovada en 2012, en ple esclat de la bambolla immobiliària, que va establir uns preus per a l’habitatge, a efectes fiscals, per sobre dels quals ara tenen en el mercat immobiliari. Fins que no van passar cinc anys des de l’aprovació de la ponència no es podia sol·licitar la modificació dels valors cadastrals.

Compartir