Joan Ribó reb a l’alcalde de Tànger per aumentar el contacte entre ambdues ciutats

768

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha rebut hui l’alcalde de Tànger, Mohammed El Bachir Abdellaoui. Els dos alcaldes han abordat les possibilitats de col·laboració entre la capital valenciana i la ciutat marroquina, posant èmfasi “en la dinamització econòmica, el foment del coneixement mutu entre les dos ciutats, i la preservació del patrimoni i visibilització de la història i la cultura pròpies”, ha dit Joan Ribó.

El alcalde de València, Joan RIbó, ha recibido hoy al alcalde de Tánger, Mohammed El Bachir Abdellaoui. Los dos alcaldes han abordado las posibilidades de colaboración entre la capital valenciana y la ciudad marroquí, poniendo énfasis “en la dinamización económica, el fomento del conocimiento mutuo entre las dos ciudades, y la preservación del patrimonio y visibilización de la historia y la cultura propias, ha dicho Joan Ribó.

Compartir