Fira València aconseguix uns resultats positius per valor de 2,3 milions d’euros en 2018

654

L’alcalde de València i president del Patronat de Fira València, Joan Ribó ha manifestat «la seua satisfacció per les dades econòmiques positives de la liquidació del pressupost de 2018, que reflectixen la gestió eficaç i eficient de l’entitat», durant la reunió del Patronat celebrada este matí. El resultat positiu de l’exercici, després de restar-li les amortitzacions, ascendix fins a 2,3 milions d’euros, «el qual és el millor resultat des de 2008», segons ha explicat l’alcalde.

«Per primera vegada en 10 anys, la Fira de València té resultats positius d’explotació, per això, he volgut felicitar específicament els càrrecs directius i a tots els treballadors i treballadores pels bons resultats i per com està funcionant l’entitat», ha declarat l’alcalde de València i president del Patronat de Fira València, Joan Ribó.

Durant la reunió del Patronat, s’han donat a conéixer les dades de la liquidació del pressupost de 2018, els quals mostren un resultat de l’exercici positiu de 2.315.440 euros, després de restar l’amortització neta i els costos financers nets. L’alcalde ha explicat que els comptes analítics de 2018 «són els millors resultats de Fira València des de 2008, el que evidencia la remuntada de la situació financera de la institució i la seua projecció de futur».

Respecte als ingressos, durant 2018 s’ha obtingut una quantitat total de 23.800.691 euros, mentre que en 2017 va ser de 20.060.727 euros. És a dir, durant el passat exercici, s’han ingressat 3.739.964 euros més que en 2017, la qual cosa suposa un creixement en este apartat d’un 18,6%. Així mateix, en 2018 s’ha comptabilitzat el total de despeses en 20.200.379 euros, la diferència dels quals respecte a 2017 (19.121.166 euros) és d’1.079.213 euros i un increment percentual d’un 5,6%.

Quant als beneficis abans d’interessos, impostos, depreciació i amortització (EBITDA), en 2018 el resultat positiu ha sigut de 3.600.312 euros, mentre que en l’exercici anterior va ser de 939.561 euros, la qual cosa suposa un increment anual de 2.660.751 euros i un percentatge total d’un 283,2%.

Per la seua part, el president de Fira València, José Vicente González, ha explicat que «la Fira abans era un problema i ara és una solució, cosa que no és fàcil d’aconseguir. Tenim un full de ruta clar amb el que hem de fer, tenim clar quin serà el final d’este procés i es tracta ara que treballem en aspectes jurídics de com s’arriba d’on estem cap a aqueix final». «Cal continuar treballant perquè la Fira millore», ha afegit.

L’activitat de Fira València genera un «xoc de demanda» de 576,2 milions d’euros, amb 18,3 milions en despeses de funcionament, 28,3 milions en despeses dels visitants, 34,1 milions en despeses dels expositors i 495,4 milions en creació de negoci. Esta despesa, associada a Fira València, genera 514,9 milions de renda (0,5% del PIB valencià) i 11.143 ocupacions (0,6% de l’ocupació valenciana). «Els resultats econòmics obtinguts per Fira València reflectixen la gestió eficaç amb la qual treballa este organisme, que incidix directament en la dinamització de l’economia valenciana», ha explicat.

REESTRUCTURACIÓ DE FIRA VALÈNCIA

Així mateix, també s’ha parlat sobre el procés de reestructuració de Fira València respecte a l’assumpció del deute per part de la Generalitat. «Hem estat parlant d’un element que hem d’anar arreglant que és l’assumpció del deute per part de la Generalitat com està aprovat tant per l’Ajuntament com per la mateixa Generalitat», ha recalcat l’alcalde.

«És un procés llarg que, igual que passa amb el cas de la Marina amb l’Estat, respecte a la Fira és la Generalitat qui ha d’assumir el deute. Espere que es puga fer de la manera més ràpida possible perquè esta Fira puga fer un salt qualitatiu, perquè pensem que hi ha moltes possibilitats d’avançar, però este és un pas necessari per a poder seguir cap avant», ha afegit.

Compartir