Els bombers del SPEIS revisen la plantà de les fogueres d’Alacant per a garantir la seguretat

1287

El Regidor de Seguretat de l’Ajuntament d’Alacant, José Ramón González, informa que hui s’ha posat en marxa l’operatiu del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de l’Ajuntament d’Alacant per a revisar que totes les fogueres compleixen els plans de seguretat en la *plantá dels monuments.

Durant el dia de hui i demà es començaran a visitar les Fogueres especials, i està previst que tècnics especialitzats de bombers inspeccionen la *plantá de les Fogueres de categoria especial i posteriorment les altres per a assegurar que no contenen ferro les seues estructures i que es plantaven correctament.

Les inspeccions de bombers es realitzen amb equips de tres i sis bombers que recorreran la ciutat en diversos torns al matí i vesprada per a revisar tant la ubicació del monument, en la seua planta, com el tancament de la zona mínima de seguretat que es recomana.

L’edil José Ramón González ha destacat que una de les primera fogueres que es va visitar ahir pel Cap de Bombers del SPEIS, Carlos Pérez, i per un equip de bombers ha sigut l’oficial, ‘per a nosaltres la prevenció és molt important i els bombers amb les seues visites comproven que es compleixen les mesures i condicionants que són fonamentals per a previndre qualsevol incident, i si es detecta algun problema o que no compleixen amb el que s’estableix en el pla es resol amb celeritat’.

Des de l’Ajuntament assenyalen que tot el treball previ està preparat i coordinat perquè puguem gaudir d’unes fogueres excel·lents, en les quals els artistes i els comissionats fan un gran esforç, respectant i fent un bon treballant en els terminis estipulats de forma coordinada perquè s’alcen tots els monuments hui i matí .

En la plantá els bombers revisen que els monuments respecten les distàncies superiors a 4 metres, respecte a qualsevol façana d’edifici des de l’envolupant que compon el perímetre de la foguera, i qualsevol incidència es resol immediatament. A més també es revisen els hidrants.

Segons fonts del SPEIS s’estableix una zona de seguretat el perímetre de la qual està delimitat, mitjançant vages, amb un radi entre 6 i 12 metres depenent del pla d’actuació de cada foguera, sempre respecte a l’eix central que defineix l’àmbit superficial en el qual no haurà d’existir trànsit ni presència de persones, excepte per al personal dedicat a la *plantá, manteniment i seguretat, si escau, de la Foguera.

Des del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de l’Ajuntament d’Alacant va indicar en què cada foguera té el seu propi pla de seguretat dissenyat a mesura en el qual s’indica on han de plantar, en quins eixos i quals són les zones que han de quedar buidades. Per a evitar que ocórreguen incidents i previndre que es respecten tots els plans i que es puguen gaudir d’una fogueres amb seguretat es fan les revisions a cadascuna d’elles siga xicoteta o de caràcter especial’ ha sostingut Aragolaza.

Compartir