Els bombers del SPEIS incrementen les mesures de seguretat davant les Fogueres

1797

El Regidor de Festes i Seguretat de l’Ajuntament d’Alacant, José Ramón González, ha informat que ja s’ha posat en marxa l’operatiu especial del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de l’Ajuntament d’Alacant per a Fogueres, i enguany per primera vegada ha donat començament amb un Pla d’inspeccions prèvies.

L’edil popular de Seguretat juntament amb el comandament de l’Operatiu de Fogueres del SPEIS, David Moratilla, han explicat que equips de quatre bombers del SPEIS, han participat en una primera fase del Pla de Seguretat de les Fogueres, i del 20 de maig al 3 de juny, han recorregut totes les ubicacions on es plantaran les Fogueres per a “garantir l’accessibilitat, la ubicació del monuments, revisar els hidrants i establir mesures preventives per a reforçar enguany més la seguretat”.

La segona fase del Pla de Bombers es podrà en marxa a partir del dia 18 de juny on revisaran que totes les fogueres compleixen els plans de seguretat en la plantá dels seus monuments, i tècnics especialitzats de bombers els inspeccionaren per a assegurar que no contenen ferro en les seues estructures i es plantaven correctament.

Aquests equips de tres i sis bombers recorreran la ciutat en diversos torns al matí i vesprada per a revisar tant la ubicació del monument, en la seua planta, com el tancament de la zona mínima de seguretat que es recomana.

L’edil José Ramón González va destacar que “la seguretat és prioritària per a l’Ajuntament, i amb la prevenció i les inspeccions els bombers comproven que es compleixen les mesures i condicionants que són fonamentals per a previndre qualsevol incident, i si es detecta algun problema o que no compleixen amb el que s’estableix en el pla es resol amb celeritat’.

Segons ha indicat l’edil de seguretat aquest setmana s’està ultimant les reunions i tindrem preparat tot el dispositiu, “el treball previ és el més complicat per a tindre’l tot coordinat i que puguem gaudir d’unes fogueres excel·lents, en les quals els artistes i els comissionats fan un gran esforç, respectant i fent un bon treballant en els terminis estipulats de forma coordinada perquè s’alcen tots els monuments’.

Els bombers del SPEIS revisen que els monuments respecten les distàncies superiors a 4 metres, respecte a qualsevol façana d’edifici des de l’envolupant que compon el perímetre de la foguera, i qualsevol incidència es resol immediatament. A més també es revisen els hidrants.

Segons fonts del SPEIS s’estableix una zona de seguretat el perímetre de la qual està delimitat, mitjançant vages, amb un radi entre 6 i 12 metres depenent del pla d’actuació de cada foguera, sempre respecte a l’eix central que defineix l’àmbit superficial en el qual no haurà d’existir trànsit ni presència de persones, excepte per al personal dedicat a la *plantá, manteniment i seguretat, si escau, de la Foguera.

Cada foguera té el seu propi pla de seguretat dissenyat a mesura en el qual s’indica on han de plantar, en quins eixos i quals són les zones que han de quedar buidades. Amb les inspeccions s’eviten incidents, i al seu torn s’aconsegueix previndre que es respecten tots els plans i es puguen gaudir d’una fogueres amb seguretat.

Compartir