El Projecte Match Up busca millorar l’eficiencia dels serveis públics atenent el benestar de les persones

618

Al voltant de 40 professionals dels sectors d’energia, mobilitat, TIC i àmbit social s’han reunit a Las Naves per a participar en la segona fase de diagnòstic de la ciutat i estudiar, així, les possibilitats d’escalat de les solucions dissenyades dins del projecte. Les conclusions obtingudes durant la sessió participativa seran analitzades per a poder implementar-les dins del marc d’acció del projecte europeu MAtchUP.

Durant la sessió que es va celebrar el passat 2 d’octubre, les persones participants van poder aprofundir sobre els reptes i desafiaments de diferents eixos temàtics, posant en comú les conclusions més rellevants per a aconseguir una ciutat més centrada en millorar els serveis que oferix a la ciutadania.

Els professionals de l’àmbit TIC van ressaltar «la importància de posar la tecnologia al servei de la ciutadania, oferint la informació d’una manera proactiva, integrada i ubiqua». Especial rellevància van adquirir les orientades al sector de la salut i totes aquelles que puguen contribuir a incrementar la participació ciutadana, així com l’esforç per part de l’Administració Pública per a reduir la bretxa digital fins a aconseguir la inclusió total de la societat.

Els participants de l’àmbit de mobilitat van destacar «la necessitat d’apostar pel transport sostenible (especialment l’elèctric) i per un sistema públic de transport realment eficient que compte amb un sistema comú de tarifes i amb una flota renovada». Estos factors, sumats a l’auge del transport compartit i de la bicicleta «produiria una reducció del vehicle privat en les urbs».

UNA CIUTAT MÉS SOCIAL, AMABLE I EFICIENT ENERGÈTICAMENT

Perquè València continue desenvolupant-se com una ciutat més intel·ligent a l’una que amable, van proposar les persones expertes en l’àmbit social una nova manera de «replantejar i repensar la ciutat organitzant-se des dels barris i vetlant per un correcta equitat entre ells, en la qual es complisca el Pla de Desenvolupament Local i on el fenomen de la gentrificació estiga regulat pensant en el benestar dels veïns i veïnes de cada barri».

L’eficiència energètica va ser una de les grans protagonistes durant el taller de treball, subratllant com a referències inspiradores l’«aconseguir desplaçaments lliures de CO2, districtes lliures de gasos amb efecte d’hivernacle, la certificació de ciutat lliure d’emissions directes i eradicar la pobresa energètica». Respecte al foment de les energies renovables es va destacar el suport al «canvi de rol de les persones de consumidores a prosumidores i l’increment de startups d’este sector».

Compartir