El Ple de la Diputació destinarà 5,6 milions d’euros al Fons de Cooperació Municipal

476

El ple de la Diputació de Castelló ha aprovat una operació financera per import de 7,5 milions d’euros, la principal finalitat dels quals és la inclusió del Fons de Cooperació Municipal en el pressupost de 2020, una nova línia d’ajudes que augmentarà de manera notable els recursos que la corporació provincial atorga directament als ajuntaments. La mesura permet utilitzar una part dels 31,7 milions de romanents líquids de tresoreria dels quals disposa la institució per a formalitzar un depòsit financer a curt termini. Es tracta d’un pas que segons ha explicat el diputat d’Hisenda, Santiago Agustí, “en cas de no haver-ho realitzat, no seria possible utilitzar els fons del romanent per les fortes restriccions que imposen les lleis aprovades durant el mandat del president Rajoy”.

El depòsit s’utilitzarà principalment per a activar el Fons de Cooperació Municipal, aportant al mateix per als ajuntaments de la província de Castelló 5,6 milions d’euros, una xifra idèntica a la qual aporta la Generalitat Valenciana. D’aquesta forma, la quantitat que arribarà als municipis castellonencs serà de 11,2 milions d’euros. És important destacar que es tracta d’una iniciativa que en 2019 ja va secundar la Diputació de València i que el pròxim exercici tindrà rang de llei, per a garantir que el repartiment d’aquests fons es realitze seguint criteris d’objectivitat i imparcialitat.

Un altre dels punts aprovats en el ple, en aquest cas per unanimitat, ha sigut el dictamen sobre la proposta de suport i impuls al Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Diputació, l’aprovació definitiva de la qual està prevista que es produïsca al llarg de 2020.

Durant la seua intervenció, la vicepresidenta, Patricia Puerta, després d’agrair “el suport dels grups polítics representats en la institució i el seu compromís per a remar en al mateixa direcció, amb l’objectiu d’elaborar un pla consensuat i participat”, ha passat a detallar els passos del procés d’elaboració.

Ha començat recordant que des de 2007 la legislació vigent recull l’obligatorietat que existisca un pla d’aquestes característiques en totes les empreses amb més de 250 treballadores i treballadors i en les administracions públiques, raó per la qual l’actual equip de govern, en constar la seua inexistència, s’ha posat a treballar des de l’Àrea d’Igualtat, recentment creat, perquè la institució puga comptar com més prompte millor amb un Pla d’Igualtat.

Puerta ha explicat que la seua elaboració consta de dues fases: la realització d’un diagnòstic de situació i la redacció. Per a obtindre el diagnòstic és preceptiva la creació d’una comissió d’igualtat i que els seus integrants han de rebre formació bàsica en matèria d’igualtat entre dones i homes. La comissió ja s’ha creat i d’ella formen part els grups polítics representats en la Diputació, els treballadors de la casa i els sindicats, els qui ja han rebut la pertinent formació. El diagnòstic estarà finalitzat abans que finalitze l’any 2019.

En la segona fase, la de la redacció del Pla, serà la comissió negociadora la que establirà la metodologia de redacció, així com la seua estructura i eixos, d’acord amb el que regula la llei. S’especificarà l’àmbit d’aplicació, la vigència, el marc legal, la metodologia, els objectius i les accions a realitzar, numerades i prioritzades. També es designaran responsables i indicadors de seguiment.

En un altre ordre de coses, cal destacar que abans de la finalització del ple ha pres la paraula José Martí, qui ha manifestat que “em congratule com a president de poder felicitar a tots els grups polítics representats en el ple per l’alt grau d’acord amb el qual s’està arribant en les sessions plenàries com la de hui, en la qual s’han aprovat per unanimitat diverses mocions i tres declaracions institucionals sobre el dia internacional per a l’eliminació de la violència sobre les dones, l’adopció de mesures a favor del sector citrícola i el rebuig als disturbis a Catalunya”. Ha afegit que aquesta actitud “trasllada a la ciutadania que la política, que necessàriament té cert grau de confrontació, no és única i exclusivament confrontació; al contrari, la política ha de ser des de la divergència i des de la discrepància, el punt d’acord per a solucionar els problemes de la ciutadania, per a millorar la vida de la gent”.

Compartir