El Mercat Central i l’emergència climàtica, temes importants en el plenari de València de setembre

1007

El Ple del mes de setembre ha aprovat una proposta presentada pel regidor Carlos Galiana «perquè la Delegació de Comerç continue treballant com fins ara amb els servicis jurídics i econòmics de l’Ajuntament i els representants de l’Associació de Venedors del Mercat Central per a trobar la millor solució possible, dins de la legalitat i la Llei de contractes del sector públic, per a la gestió del Mercat Central de València». També s’ha aprovat l’adhesió de València a l’Aliança per l’Emergència Climàtica, mentre que s’ha rebutjat la creació d’una comissió no permanent per a determinar les causes que han provocat el passat estiu el tancament de platges a València.

La proposta de Galiana s’ha presentat amb caràcter alternatiu a una moció inicial presentada per la portaveu María José Catalá i el regidor Santiago Ballester, del Grup Municipal Popular, en la qual sol·licitaven que l’Ajuntament de València «duga a terme un reconeixement que pose en valor la labor de l’Associació de Venedors del Mercat Central que ininterrompudament ha realitzat en esta ciutat durant més de tres dècades». Igualment se sol·licitava en la moció decaiguda «que es cree immediatament una mesa tècnica per a buscar solucions jurídiques que donen viabilitat a la permanència del model d’autogestió que es realitza en el Mercat Central».

Ja abans de començar el Ple, el regidor Carlos Galiana ha enviat un missatge de tranquil·litat als venedors del Mercat Central «perquè, siga quin siga el model de gestió pel qual s’opte, no existix cap perill ni per a les parades, ni per als treballadors, ni per als negocis».

Galiana ha demanat als venedors que «tornen a la mesa de negociació per a poder continuar treballant i avançant. Els vam demanar una documentació econòmica al juliol i encara estem esperant una resposta». També li ha dit a la regidora popular María José Catalá «que, si té alguna proposta, que la porte al Ple, que no n’ha portat cap i, si és possible, que siga legal, no que enganye, mentisca i utilitze els venedors del Mercat Central».

En la moció inicial els proponents afirmaven, després de posar en valor la importància del Mercat Central, que «la hipertròfia legislativa existent, amb la multiplicitat de lleis que en les últimes dècades s’han promulgat sobre el sector públic, no hauria de ser un obstacle a la conservació de fórmules de gestió molt arrelades a la nostra ciutat i que han demostrat ser eficaces i eficients».

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

D’altra banda, a través d’una moció conjunta dels grups Compromís i Socialista, el Ple ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament de València a la iniciativa presentada per les organitzacions que integren l’Aliança per l’Emergència Climàtica i «reconeixen l’estat d’emergència climàtica en què es troba el nostre planeta, des de l’Amazones a l’Àrtic, i que amenaça particularment els territoris del nord i el sud de la conca mediterrània». Des del moment en què ha sigut aprovada la moció s’ha penjat del balcó principal de l’Ajuntament de València una pancarta en la qual pot llegir-se: «València declara L’Emergència Climàtica».

Esta adhesió inclou una sèrie de propostes d’acord com la «d’establir els compromisos polítics i normatius i els recursos necessaris per a garantir reduccions de gasos d’efecte d’hivernacle per a arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i, si pot ser, abans de 2035, així com detindre la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta possible per a evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l’humà».

També s’ha aprovat, dins de la mateixa moció, «promoure l’estalvi i l’eficiència energètica, així com l’ús d’energia 100 % renovable de forma urgent i prioritària i abandonar al més ràpid possible l’ús de combustibles fòssils», o «treballar en la reducció del consum d’aigua global de la ciutat, així com en la reutilització de l’aigua actualment utilitzada».

En una altra de les propostes s’inclou l’acord «d’avançar decididament cap a la relocalització dels sistemes agroalimentaris pròxims, l’horta, l’Albufera, el Mediterrani des de la perspectiva de la sobirania alimentària i la transició agroecològica; defensar els nostres sistemes agropecuaris i pesquers tradicionals com a rebost d’aliments i com a estratègia per a mitigar els efectes del canvi climàtic i augmentar la resiliència davant d’estos, amb especial atenció al paper del agrosistema de l’horta».

Altres propostes són «fomentar l’adaptació dels barris i la ciutadania de València davant els riscos i amenaces de la crisi climàtica i dels fenòmens meteorològics que comporta; continuar treballant per una mobilitat sostenible i baixa en carboni mitjançant l’ordenació del trànsit, la conversió en zona de vianants d’espais i l’augment de l’ús de noves formes de mobilitat no contaminants».

SANEJAMENT I ABOCAMENTS

Ha sigut rebutjada la moció presentada per la portaveu María José Catalá i la regidora María José Ferrer San Segundo, en el seu nom i en el del Grup Municipal Popular, en la qual sol•licitaven la creació d’una comissió «per a determinar les causes que han provocat el passat estiu el tancament de platges a València, els danys directes o indirectes causats i les mesures a adoptar per a evitar-ne nous tancaments, amb els consegüents perjudicis». Sí han votat favorablement, a més del grup Popular, els representants de Ciutadans i Vox

La moció plantejava que els treballs d’esta comissió no permanent, constituïda per almenys un membre de cada grup municipal del consistori, «vagen encaminats a determinar les causes i els punts on es produïxen abocaments incontrolats a la xarxa de conduccions i séquies que discorren pel terme municipal de València i que aboquen les aigües al mar, així com deficiències, estat i solucions respecte a la xarxa de sanejament i clavegueram municipal».

En el cos de la moció es recordava que «fins a tres ocasions s’han tancat les platges del terme municipal de València, més concretament: el 14 de juny (Malva-rosa i el Cabanyal), el 4 de juliol (Malva-rosa i la Devesa) i el 4 de setembre (platja de Pinedo)».

La regidora responsable del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha argumentat que no existien motius per a la creació de la comissió i ha acusat l’oposició de «falta d’interès per comprendre l’ocorregut, perquè a vostès el tema de fons no els importa».

Compartir