Diputació de Castelló reserva 1,4 milions d’euros per a iniciatives socials durant 2020

2149

La Diputació de Castelló ha dissenyat per a aquest any 2020 unes noves bases per a regular les subvencions econòmiques destinades a projectes de benestar social que reforça el repte de la nova Diputació de “apostar per la majoria d’edat dels nostres municipis i que siguen ells els que de debò decidisquen a què volen destinar les ajudes i què és el que necessiten”.

Així ho ha destacat hui la vicepresidenta de la institució provincial i responsable de l’àrea social, Patricia Puerta, qui insisteix que “ningú ha de dir-los als ajuntaments quines són les seues necessitats, perquè cadascun té unes prioritats, que potser no quedaven contemplades en els procediments tutelats en el passat”, Així, “ara són ells els que podran dir en quines àrees i a quins projectes socials concentraran les ajudes de la Diputació”.

Així, la sessió extraordinària de la comissió informativa de Ciutadania, prevista per a demà divendres, recull per a la seua aprovació les “Bases relatives a la concessió de subvencions econòmiques a ajuntaments de municipis amb població inferior a 10.000 habitants”, per a l’articulació d’iniciatives locals vinculades al benestar social, així com per a associacions de mares i pares d’alumnes.

L’objectiu és la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor dels ajuntaments per a la realització d’activitats vinculades a recursos educatius complementaris, transport de persones, promoció de l’envelliment actiu, salut i prevenció comunitària, iniciatives socials i iniciatives locals contra la despoblació. Al costat d’això, es contemplen les ajudes, també per concurrència competitiva, per a Associacions de Mares i Pares d’Alumnes que presten serveis de Escola Matinera.

La convocatòria fa referència a les sis línies de programes següents, dotats amb els següents imports econòmics màxims estimats per cadascun d’ells:

1.-Serveis educatius complementaris: 500.000 €.

A) Escola Matinera

B). Unitats de Conciliació Familiar

C) Activitats Extraescolars

2.-Serveis relacionats amb l’envelliment actiu: 200.000 €.

A) Obres de millora o condicionament d’immobles habilitats com a Clubs de Persones Majors.

B) Iniciatives de Promoció de l’Envelliment Actiu.

3.-Iniciatives locals contra la despoblació: 200.000 €.

4.- Programes de transport de persones: 400.000 €.

5.- Programes de salut i prevenció: 70.000 €.

6.- Iniciatives socials: 50.000 €.

Compartir