Continua la reforma del Castell de Peniscola per convertir-lo en el més visitable d’Espanya

934

La Diputació de Castelló ha représ les obres de restauració del Castell de Peníscola després dels dies festius de Setmana Santa amb l’objectiu de convertir-lo en el més visitable d’Espanya. Així, el Govern Provincial represa aquesta ambiciosa actuació que comporta la rehabilitació de les cobertes, els paraments verticals i el polvorí de la fortalesa com a part de la segona fase del Pla Director. Ja ha començat a més la restauració ambiental de l’interior de les sales principals que envolten el pati d’armes, totes elles actuacions cofinançades per la UE amb Fons *FEDER.

El vicepresident primer i diputat provincial de Cultura, Vicent Sales, ha explicat que “compaginem el bon ritme que porten les obres també amb el propi funcionament del Castell amb la condició que la seua restauració afecte el mínim possible al trànsit de visitants. Aquests treballs es dirigeixen a convertir el Castell de Peníscola en el gran pol d’atracció de visitants, la millor porta a un turisme internacional amb capacitat d’irradiar oportunitats turístiques i riquesa a tota la província. Hem conclòs ja la primera fase d’aquesta gran aposta pel patrimoni, i comprovant els resultats que ha tingut estem convençuts que amb aquesta segona fase estarem en disposició de tindre el castell més visitable d’Espanya, amb capacitat de tracció i estirada turística per a tota la província, reivindicant-se com el gran motor de tracció del turisme provincial”.

I és que aquesta actuació fa de la recuperació d’espais i la investigació arqueològica i històrica la millor base científica per a una transformació completa de la visita al monument convertint-la en tota una experiència turística.

Sales ha explicat que “en aquesta segona fase del Pla Director estem reparant i impermeabilitzant cobertes i façanes, i impulsant la recuperació, condicionament i museografia de les sales circumdants al pati d’armes i condícies”.

En les obres de restauració de paraments s’estan consolidant molts impactes dels bombardejos, en els quals hi havia materials petris disgregats que queien a la via publica i posaven en perill la seguretat de les persones. Els llenços de cadirat que donen a nord que es troben al costat de l’Església de la *Ermitana presentaven una gran deterioració i es veien molt afectats.

Avança a bon ritme per a la seua completa restauració
Aprofitant les obres de restauració s’ha continuat amb pla de sondatges arqueològics en tots els espais ja iniciat en les obres de 2015 , atés que el monument va patir moltes reformes en el segle XX i la majoria de paviments es van modificar en el segle passat. Així s’estan documentant vestigis de nivells més antics de paviments que ja es van detectar en els estudis previs del projecte i que en la coberta del pati d’armes es deixaren a la vista.

Cal assenyalar que la primera fase del Pla Director ja ha suposat la recuperació i condicionament de les sales de la planta baixa del castell i les sales pontifícia, obrint al visitant totes les sales que anteriorment es dedicaven a labors administratives i que ara es concentren en el far, també habilitat per a tal fi per la Diputació.
La museografia d’aquestes sales i l’adequació del far com a centre de recepció de visitants han sigut ja també realitzades com a part d’aquesta primera fase.

Compartir