Castelló reforça la competitivitat empresarial amb una altra obra de modernització de polígons

3101

L’Ajuntament de Castelló impulsarà un nou projecte de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en la zona sud-est de la Ciutat del Transport, en el Peri 15, per al que s’ha sumat a la nova convocatòria d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La subvenció sol·licitada pel consistori ascendeix a un total de 200.000 euros i la petició de l’ajuda s’elevarà a la Junta de Govern Local que se celebrarà dijous que ve per a ser ratificada.

“Reforcem la competitivitat empresarial de Castelló amb un nou projecte de millora de les infraestructures dels polígons de la ciutat, que serà el tercer en els dos últims anys”, ha explicat el regidor d’Obres i Projectes Urbans. “Enguany modernitzarem les infraestructures i els serveis del Peri 15 de la Ciutat del Transport, que se sumaran a les intervencions ja acabades en el Peri 11 i en el polígon Pullman. Són obres que milloren les nostres zones industrials, alhora que generen ocupació”, ha detallat López.v

El projecte proposat per al Peri 15 desenvoluparà diverses actuacions diferents per a incrementar la potencialitat de les empreses que alberga. Es preveu impulsar la mobilitat sostenible, donant continuïtat als eixos ciclistes, permetent travessar el Peri 15 per l’avinguda de Lairón a través d’un carril de les mateixes característiques que els existents en els vials confrontants. També es dotarà la zona d’àrees verdes i enjardinades i es preveu una millora viària que repercutirà en l’accessibilitat, a més de millorar la gestió, el control i la seguretat de l’àrea industrial. Aquestes actuacions es complementaran amb més senyalització horitzontal i vertical.

Aquesta nova obra se sumarà a un altre projecte ja realitzat de millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el polígon Peri 11, amb un pressupost de més de 140.000 euros, amb l’objectiu de millorar l’eficiència de les empreses implantades en aquesta zona industrial, situada en el nord-oest de la ciutat, al costat del traçat de l’antiga carretera Nacional 340, actualment denominat carrer del Castell Vell. En aquest cas, s’han millorat les xarxes de proveïment d’aigua potable, de sanejament i de pluvials, el paviment i les comunicacions, guanyant, a més, eficiència energètica amb canvis en la xarxa d’enllumenat públic. La intervenció en aquest polígon es va fer necessària després que l’àrea industrial no comptara amb una xarxa d’infraestructures concordes a un nivell de desenvolupament idoni per a les activitats que alberga, després de més de 25 anys d’antiguitat.

A més, en els dos últims anys també s’ha dut a terme la millora del polígon Pullman, situat en l’accés sud a la Ciutat del Transport, en una de les àrees industrials més antigues de la ciutat. En concret, la qual cosa es va fer, amb una inversió de més de 360.000 euros, és la millora d’instal·lacions com l’enllumenat públic, les xarxes de proveïment i de sanejament, i els sistemes de drenatge sostenible. A més, van implantar fibra òptica i es va adequar el sistema de gestió de residus. Altres intervencions van ser la millora viària mitjançant accessos al polígon, la repavimentació de la zona i la reordenació del trànsit, amb la incorporació de noves àrees d’aparcament, la millora de la mobilitat amb un carril bici i la incorporació de façanes vegetals que embelleixen l’entorn.

Compartir