Castelló paga més de 64 milions d’euros a proveïdors des de l’alarma per la covid-19

4328

Marco destaca l’esforç en la gestió econòmica per a donar estabilitat al teixit empresarial i reduir el període mitjà de pagament.

L’Ajuntament de Castelló ha realitzat pagaments a proveïdors per més de 64 milions d’euros des de l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va decretar el primer estat d’alarma que va implicar una reorganització dels serveis públics i els recursos humans del consistori. Durant l’últim any, el govern municipal ha donat prioritat al pagament a autònoms i petites empreses que presten serveis a l’Ajuntament, reduint fins i tot el període mitjà de pagament (PMP), que s’ha situat en 13,67 dies, menys de la meitat del límit permés, que és de 30 dies.

“En els últims mesos hem centrat els esforços de gestió econòmica a donar estabilitat al teixit empresarial castellonenc prioritzant el pagament a petites i mitjanes empreses i autònoms, de manera que els proveïdors no vegen agreujats els efectes de l’emergència sanitària i social”, ha explicat l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. “Hem treballat per a garantir una injecció de liquiditat que esmorteïra els efectes de la covid-19 en l’economia local i les dades de balanç són positius, amb més de 64 milions abonats amb un període mitjà de pagament de 13 dies, molt més sota del permés”, ha destacat el regidor d’Hisenda, David Donate.

Quant al període mitjà de pagament a proveïdors, no sols s’ha mantingut pràcticament en la meitat del límit permés durant tots els mesos de crisi sanitària per la covid-19, sinó que en plena pandèmia fins i tot ha arribat a situar-se en 9,61 i en 9,39, al juliol i octubre del 2020, respectivament, que són els registres de PMP més baixos, com a mínim, dels dos últims anys.

Aquestes dades posen de manifest la voluntat de l’Ajuntament de Castelló de contribuir a mitigar els efectes de la crisi sanitària entre la ciutadania, ajudant així a la recuperació social i econòmica de la ciutat i sent l’administració més pròxima i la que injecte liquiditat al teixit econòmic local.

Compartir