Castelló obté l’homologació més elevada del pla enfront d’emergències

1482

La Generalitat Valenciana ha remès a l’Ajuntament de Castelló el certificat d’homologació del Pla Territorial Municipal enfront d’Emergències de Castelló (Platemcas), el pla de protecció civil més important i de més alt rang a nivell local. El regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Lorenzo, ha destacat que es tracta de “un document essencial per a planificar la disponibilitat i mobilització de recursos en situacions de crisis greus per a la seguretat pública en la nostra ciutat”.

A més, l’edil ha recordat que “aquest pla hauria d’haver sigut redactat per l’Ajuntament de Castelló” però hi ha hagut que esperar al canvi de Govern produït en 2015 i “gràcies al treball dels tècnics municipals, especialment de l’àrea de Seguretat, perquè puguem ja disposar d’una eina imprescindible en la resposta davant emergències en una ciutat com Castelló”. Lorenzo s’ha referit així a l’obligació de redactar aquest document de coordinació davant emergències establida en la legislació estatal en 1992, fa 25 anys i s’arreplega en l’autonòmica en 1995, fa 23 any

L’edil responsable de Seguretat Ciutadana ha reiterat que “el Platemcas es redacta no solament per l’obligació legal que existeix des de fa dues dècades sinó per a millorar la coordinació i efectivitat davant situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública. El regidor ha explicat que s’ha redactat paral·lelament a l’elaboració de plans específics de seguretat, que també s’incorporaran al Platemcas, per a esdeveniments de gran afluència de públic, d’espectacles pirotècnics i el pla d’actuació municipal enfront de risc en platges.

El document estableix, d’una banda, els mecanismes per a la mobilització dels recursos humans i materials necessaris per a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, i per una altra, la forma en la qual aquests s’organitzen. “L’objectiu fonamental del Platemcas és el de minimitzar les conseqüències que les emergències poden tenir sobre les persones, els béns i el medi ambient”, ha apuntat el regidor de Seguretat Ciutadana.

Els riscos més importants als quals s’enfronta Castelló, segons la probabilitat que es presenten i el nivell de danys que poden causar, són els derivats d’esdeveniments amb gran afluència de públic i els relacionats amb els fenòmens meteorològics adversos, encara que el Platemcas identifica fins a 17 tipus de riscos, inclosos els de incendis forestals, inundacions, contaminació marítima, el d’accidents en el transport de mercaderies perilloses, etcètera. Fins ara dóna cobertura davant aquests riscos la normativa autonòmica.

Compartir