Castelló activa una nova línia d’ajudes d’1 milió d’euros per a comerços i hostaleria

572

L’Ajuntament de Castelló activa una nova línia d’ajudes dirigida a comerciants minoristes, autònoms, microempreses i petites empreses titulars de comerços, bars, cafeteries, restaurants i locals d’oci nocturn per a fer front als efectes originats pel coronavirus.

“Treballem per a minimitzar els efectes de la covid-19 a la nostra ciutat, i aquesta nova línia d’ajudes dirigida a sectors que s’han vist molt perjudicats enguany pels efectes derivats de la pandèmia, és una prova d’això”, ha explicat l’alcaldessa, Amparo Marco. “Els nostres veïns i veïnes han de saber que l’Ajuntament està al seu costat també en els moments més difícils com el que estem vivint i vol ser el motor de la reactivació econòmica de Castelló després de la crisi sanitària”, ha assegurat. “Amb aquest objectiu habilitem una partida d’un milió d’euros del pressupost municipal per a en la mesura que siga possible ajudar als comerciants i als titulars de negocis de restauració i locals d’oci nocturn”, ha detallat Marco.

Les subvencions es finançaran amb càrrec al pressupost municipal per un import total d’un milió d’euros, i sense perjudici d’una possible ampliació de crèdit. La convocatòria de les ajudes, així com les bases específiques per a la seua concessió, s’aprovaran demà en la Junta de Govern Local i es podran sol·licitar a partir de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Aquesta línia de subvencions va destinada a titulars de negocis i empreses de comerç, restauració i oci nocturn que van tancar durant el període d’estat d’alarma o amb un descens en la facturació d’almenys entre un 50% i un 75%; i d’un 25% a un 49,9% respecte a la facturació dels sis mesos anteriors a la declaració de l’estat d’alarma per la covid-19. En cas de disminució de la facturació superior al 75% tindran la mateixa consideració que els tancats.

Per la seua part, el regidor d’Innovació Comercial i Consum Sostenible, David Donate, ha detallat la quantia de les ajudes, que “és de 1.200 euros en cas de tancament total de l’activitat i quan les pèrdues han sigut superiors al 75%; de 600 euros per a l’obertura amb pèrdues entre el 50% i el 75%; i de 300 euros quan les pèrdues se situen entre el 25% i el 49,9%”. La concessió s’efectuarà en règim de concurrència competitiva, establint-se com a criteri de valoració la data i hora d’entrada que figuren registrades en la sol·licitud, reunint la totalitat de requisits i documentació requerida en la convocatòria, prioritzant les que siguen per tancament total de l’activitat. S’atorgaran fins a esgotar el crèdit disponible destinat a atendre les ajudes. En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data i hora, es prioritzaran els presentats per persones amb diversitat funcional i, en defecte d’això, per dones. Si aquests criteris no foren suficients es farà un sorteig.

Aquestes ajudes hauran de respondre a pal·liar les despeses d’on s’exerceix l’activitat en el terme municipal de Castelló, i sempre que conste en la sol·licitud la declaració responsable del sol·licitant que mantindrà l’activitat oberta al públic almenys fins al dia 31 de desembre de 2021.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Podran presentar-se via telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament (sede.castello.es); i de manera presencial, mitjançant petició de cita prèvia (citaprevia.castello.es) al Palau de la Festa i a les tinences d’alcaldia Nord, Oest i Grau.

Compartir