Almassora convoca oposicions per a borses de treball en Serveis Socials

1275

L’equip de govern va aprovar dilluns passat les bases per a la convocatòria d’una oposició amb l’objectiu de crear una borsa de treballadors socials. El personal que accedisca serà destinat al departament de Serveis Socials per a “reforços temporals de la plantilla, cobertura de baixes o qualsevol altra circumstància que requerisca de la contractació de nous treballadors”, com ha confirmat la regidora de l’àrea, Diana Belliure.

Segons l’edil, “en un poble que ha crescut tant en els últims anys com Almassora, necessitem arribar a totes la problemàtiques i crear tots els serveis i recursos que fan falta”, motiu pel qual el consistori preveu obrir altres dues borses per a incorporar personal especialitzat en Psicologia i en Educació Social. També aquest personal es destinarà a Serveis Socials, a fi d’atendre els múltiples programes que l’àrea que dirigeix Belliure duu a terme. “Després d’anys de retallades en els serveis públics, és moment de fer créixer la plantilla municipal i retornar la qualitat a l’atenció ciutadana”, ha conclòs l’edil.

De moment, després de rebre el vistiplau dels membres de l’executiu local, les bases per a la creació de la nova borsa de treball seran remeses per a la seua publicació en Butlletí Oficial de la Província (BOP), a partir de la qual els interessats tindran un màxim de 10 dies per a inscriure’s en l’oposició.

Així mateix, serà requisit indispensable que les persones candidates tinguen la diplomatura o grau de Treball Social o estiguen en condicions d’obtenir aquestes titulacions abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. A més d’aquesta, el tribunal valorarà amb fins a dos punts el repte de titulacions acadèmiques i amb fins a 3,5 punts l’experiència en llocs similars en administracions públiques, empreses privades o per compte propi. Els cursos de formació i perfeccionament podran valdre fins a 2,5 punts i els coneixements del valencià acreditat per la Junta Qualificadora fins a 2.

Les persones admeses hauran de superar un exercici teòric i una prova pràctica relacionades amb el temari de l’oposició. També realitzaran un prova obligatòria però no eliminatòria de coneixement del valencià. Finalment, el comitè realitzarà una entrevista en la qual valorarà la idoneïtat dels professionals que hagen superat l’oposició.

Compartir