Alacant reclamarà al Govern d’Espanya més autonomia en la gestió dels seus pressupostos

1058

L’alcalde d’Alacant, Gabriel Echávarri, acompanyat pels diputats en el Congrés per la circumscripció d’Alacant, Herick Campos i Patricia Blanquer, hi ha tractat en roda de premsa la voluntat de la ciutat d’Alacant d’adhesió a la sol·licitud per part de la Federació Espanyola de Municipis i províncies, presidida pel socialista Abel Caballero, de l’ús dels pressupostos per part dels diferents ajuntaments de la província d’Alacant, sempre que estos presenten una situació sanejada en els seus comptes anuals, així com l’eliminació dels plans d’ajust imposats pel Govern d’Espanya.

El cas de la ciutat d’Alacant és un clar exponent del bon govern en matèria d’administració dels seus pressupostos a pesar del Pla d’ajust aplicat pel Ministeri d’Hisenda del Govern d’Espanya, com a conseqüència del deute milionari acumulat darrere dels successius mandats del Partit Popular en la ciutat, que només permet dedicar deu milions del pressupost a inversions, excepte en el cas de les crides inversions sostenibles, la qual cosa resulta clarament insuficient per a les necessitats reals de la ciutat.

Cal recordar que ja a principis del passat any, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), darrere d’analitzar la informació fiscal i pressupostària de l’Ajuntament d’Alacant va valorar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de gasto de l’exercici 2016, manifestant que l’economia municipal mostra una situació molt favorable per al compliment dels citats objectius; reconeixent així la bona marxa de l’economia alacantina, millorant-se el resultat en els comptes de 2017.

No obstant això, la bona resposta de l’entitat local a l’hora d’emprar el pressupost no subjecte a rescat, no s’ha vist compensada en el capítol d’inversions per part del Govern Central en projectes necessaris per al desenvolupament de la ciutat i la seua àrea metropolitana i província, que s’han vist relegats, fins al punt que moltes vegades s’ha invertit el 0% d’allò que s’ha pressupostat en 2017. Esta circustancia s’ha donat en obres de la importància de l’estació de l’AVE , la millora d’accessos a la Universitat d’Alacant, connexions intercomarcals per carretera o l’accés a l’aeroport Alacant-Elx entre altres.

En línia amb esta actuació, s’estan elaborant per a la seua presentació a la Taula del Congrés dels Diputats, proposicions no de llei per al desbloqueig de projectes d’interés per a la ciutat d’Alacant i el seu entorn, com ara l’avanç en la línia d’alta velocitat Albacete-Alacant, i l’estació provisional Alacant Terme, incloent la millora dels accessos a l’estació, a l’aparcament o l’accés directe des de la A77 i circumval·lació a l’estació d’Alacant. La proposició arreplega altres necessitats en matèria de transport ferroviari o millores en l’accessibilitat de l’Aeroport Alacant-Elx, les carreteres intercomarcals o la vertebració del transport de rodalia.

Altres reivindicacions a plantejar arrepleguen la recuperació mediambiental d’aiguamolls i l’atenció de llits i barrancs per a un major aprofitament de l’aigua, la finalització del projecte de la Casa del Mediterrani o les obres per a reestructurar les infraestructures amb les quals compta la Guàrdia Civil, inclosa la Comandància del dit cos en la ciutat d’Alacant.

La necessitat plantejar estes iniciatives evidència la carència d’inversions suficients per part de l’actual Govern d’Espanya del Partit Popular, en la ciutat d’Alacant, la nul·la planificació d’iniciatives necessàries per al seu desenvolupament i la dràstica reducció de pressupost destinat a obres projectades en ella, com a conseqüència de La marginació de la Comunitat Valenciana i la província d’Alacant en els Pressupostos Generals de l’Estat

Compartir