Alacant comena les obres per millorar les aceres al barri Divina Pastora

760

L’Ajuntament d’Alacant, a través de la regidoria d’Urbanisme, ha impulsat les obres de renovació del carrer Luis Amigo i el barri Divina Pastora. La finalitat dels treballs ha sigut millorar l’accessibilitat, facilitar la mobilitat sostenible i renovar la imatge d’ambdues zones per a adequar-les a les necessitats actuals de la ciutadania.

El Consistori informa que les obres iniciades en li mes d’agost es desenvolupen segons el que s’estableix en el termini previst d’execució, que era de quatre mesos, i està previst finalitzar-les al novembre.

La regidor d’Urbanisme, Mari Carmen d’Espanya, ha explicat que “aquest projecte inclou actuacions de millora per a aconseguir un entorn urbà de ‘plataforma única’, de manera que la vorera i la calçada complisquen amb els paràmetres d’accessibilitat que fan possible la convivència més accessible i sostenible entre vehicles i vianants”.

L’edil ha detallat, a més, que “el pla de millores també ha abastat el condicionament i millora de les zones verdes”, que delimiten el barri Divina Pastora al sud i a l’oest.

La mercantil *TECOPSA Tecnologia de la Construcció i Obres Públiques, S. a., és l’empresa encarregada de realitzar les obres que compten amb un pressupost de 670.654 euros.

La reurbanització ha implementat mesures de millora en tota la longitud del carrer Luis Amigo i als carrers Aigües Vives, Verge de Orito, Muntanya Alvernia i Berlín, al llarg dels trams que conformen la malla viària limitada pels carrers Beat Diego de Cadis, al nord, el carrer Isidoro Sevilla, a l’est, i les zones verdes que voregen el barri pel sud i l’oest, entre les edificacions i l’avinguda de la Universitat.

La regidoria d’Urbanisme ha atés així la necessitat de renovació que presentaven aquestes àrees, en les quals el model tradicional de les vies establia una estructura amb diferents amples als carrers, per la qual cosa aquestes eren més estretes en l’adreça nord-sud i més espaioses en l’aquest-oest.

En fase de condicionament
Les accions de reurbanització s’han desenvolupat en diferents fases. La primera d’elles ha consistit en les demolició del paviment de les voreres i calçades preexistents, el desmuntatge de l’enllumenat públic i la retirada de la totalitat dels elements de mobiliari urbà situats en l’àmbit de la demolició que resultaren molestos per a la realització dels treballs.

Després, s’ha dut a terme el moviment de terres per a la posterior urbanització superficial dels vials i condicionament d’itineraris per als vianants en zones enjardinades. A més, es renovaran els embornals existents i se substituiran les tapes de pous de registre, que no eren les adequades a la normativa actual.

Finalment, es procedirà a la pavimentació de voreres, calçades i itineraris per als vianants, així com la instal·lació de la xarxa de reg i d’una nova xarxa d’enllumenat públic. Aquestes accions s’estan complementant amb la instal·lació del pla de senyalització i ordenació al trànsit establit per a la zona.

Compartir