296 valencians i valencianes aspiren als 4 llocs de treball per a Comunicació de la Diputació de Valencia

1300

Un total de 296 persones aspiraran a una de les quatre places de tècnic/a de comunicació de la Diputació de València. Una oposició lliure que cobrirà les vacants en aquesta àrea de la corporació provincial, una institució que portava prop de dues dècades sense anunciar una convocatòria d’aquestes característiques i on no es recorda una altra amb igual o superior número de places des de fa més d’un quart de segle.

Era necessari que la Diputació obrira un procés que garantira la igualtat d’oportunitats i la lliure concurrència”, ha manifestat sobre aquest tema el president de la institució, Jorge Rodríguez. La corporació que dirigeix va marcar aquesta Oferta Pública d’Ocupació (OPE) com una de les prioritats del govern en matèria comunicativa, amb la finalitat de fer arribar la labor de la Diputació a tota la ciutadania perquè, com afirma el mateix Rodríguez, “no es pot estimar allò que no es coneix”.

El primer exercici d’aquesta oposició tindrà lloc dissabte que ve dia 10 de febrer a les 10.00 hores en l’Edifici Aulari III del Campus de Blasco Ibáñez (Av. Menéndez i Pelayo, s/n) de la Universitat de València. En aquest qüestionari tipus test es valorarà el domini teòric de cada aspirant sobre el temari, amb preguntes que es triaran de forma aleatòria d’entre les aportades per tots els membres de l’òrgan de selecció, en un sorteig que s’efectuarà immediatament abans de la celebració de l’exercici.

Aquest procés trenca amb la idea que la comunicació en les institucions públiques està vinculada l’amiguisme”, va assegurar en roda de premsa al costat de Rodríguez el llavors president de la Unió de Periodistes, Sergi Pitarch, representant de l’organització de professionals de la informació majoritària a la Comunitat Valenciana i ‘avalista’ d’aquest procés de selecció que també compta amb el vistiplau dels sindicats. “És molt important que des de la Diputació es torne a apostar pel mèrit i la capacitat perquè els millors ocupen els llocs d’aquest servei públic, sense apriorismes i en igualtat de condicions”.

El responsable de l’àrea d’Administració General, de qui depèn la contractació de personal, el diputat Pepe Ruiz, també ha presentat aquesta convocatòria com una decisió especialment important per al correcte funcionament de la Diputació: “Són diversos els serveis que necessiten personal i no sempre es poden cobrir amb els treballadors que ja estan en la casa”. Amb convocatòries com aquesta, assegura, “es tracta de donar resposta a les necessitats de la corporació garantint que tot procés respecte els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han d’imperar en la selecció de personal en l’administració pública”.

La OPE per a cobrir aquestes 4 places en el servei de Comunicació de la corporació provincial constarà de tres parts. La primera serà la prova tipus test, amb preguntes referents al contingut del temari, que hauran de superar els aspirants abans d’enfrontar-se a l’examen teòric. L’últim obstacle serà el cas pràctic que decidirà quines quatre persones ocupen les places convocades.

Compartir